Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1800/99 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Raad. Bij de Raad aanhangige ontwerprichtlijnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1800/99 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Raad. Bij de Raad aanhangige ontwerprichtlijnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1800/99

van Helena Torres Marques (PSE) aan de Raad

(13 oktober 1999)

Betreft: Bij de Raad aanhangige ontwerprichtlijnen

Tijdens de vergadering van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme op 23 september 1999 heeft de fungerend voorzitter van de Vervoersraad bevestigd dat bij de Raad nog een groot aantal ontwerprichtlijnen aanhangig is waarover hij nog geen enkel besluit heeft genomen, alhoewel sommige van deze dossiers al jaren oud zijn.

De Raad wordt verzocht mede te delen om welke ontwerprichtlijnen het hierbij gaat.

Antwoord

(17 december 1999)

De door het geachte parlementslid bedoelde ontwerp-richtlijnen houden onder meer verband met de teksten waarop de door het Europees Parlement in zijn vergadering van 16 september 1999

aangenomen resolutie (zie doc. PE 279.943) betrekking heeft. In deze resolutie bevestigde het Parlement - in eerste lezing in het kader van de medebeslissingsprocedure ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam - een hele reeks teksten die tijdens de vorige wetgevende periode waren goedgekeurd.

Ingevolge deze resolutie van het Europees Parlement zal de Raad zich nu inspannen om vorderingen te boeken met betrekking tot die dossiers.