Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1888/99 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Vervoer van levende dieren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1888/99 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Vervoer van levende dieren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1888/99

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(29 oktober 1999)

Betreft: Vervoer van levende dieren

Is de Commissie ervan op de hoogte dat Frankrijk volgens de RSPCA nog altijd niet voldoet aan EU-richtlijn 95/0029/EG(1) betreffende het vervoer van levende dieren?

Kan de Commissie mededelen wat het resultaat is geweest van de voortdurend tegen Frankrijk overeenkomstig artikel 169 van het EG-Verdrag aangespannen inbreukprocedures, omdat dit land in gebreke is gebleven de noodzakelijke maatregelen mede te delen om te voldoen aan de richtlijn, en welke stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving strikt wordt nageleefd?

(1) PB L 148 van 30.6.1995, blz. 52.

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(29 november 1999)

De door de Commissie tegen Frankrijk ingestelde inbreukprocedures betreffen de onvolledige omzetting van Richtlijn 95/0029/EG van de Raad van 29 juni 1995 tot wijziging van Richtlijn 90/0628/EEG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer.

De Commissie heeft op 15 juni 1999 de zaak bij het Hof van Justitie aangespannen.

De Franse autoriteiten hebben de Commissie er intussen van in kennis gesteld dat de wetgeving die moet zorgen voor de volledige omzetting van de richtlijn in voorbereiding is.

Na een inspectie door de Commissie is een specifiek verslag opgesteld. In het verslag, dat beschikbaar is op de Website van het Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming(1), wordt aan Frankrijk een aantal aanbevelingen gedaan in verband met de onbevredigende aspecten. De Commissie is voornemens de zaak door te zetten, als Frankrijk de tekortkomingen niet verhelpt.

(1) Web-adres: http://europa.eu.int/comm/dg.24/.