Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1960/99 van Gerhard Hager (NI) aan de Commissie. Phare.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1960/99 van Gerhard Hager (NI) aan de Commissie. Phare.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1960/99

van Gerhard Hager (NI) aan de Commissie

(5 november 1999)

Betreft: Phare

Volgens berichten zou in februari 1996 na een bankencrisis in Bulgarije en de daarop volgende stopzetting van de betalingen een bedrag van 9,1 miljoen ecu aan Phare-middelen verloren zijn gegaan.

Is dit geld inmiddels met succes teruggevorderd en zo ja, voor welk bedrag?

Welk bedrag zal waarschijnlijk niet meer kunnen worden gerecupereerd?

Volgens welke criteria en door wie worden de bankcontacten van de EU geselecteerd?

Is de Commissie op de hoogte van andere gevallen waarin communautaire middelen vanwege betalingsmoeilijkheden van banken en kredietinstellingen verloren zijn gegaan, en om welke afzonderlijke bedragen ging het daarbij?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(30 november 1999)

In 1996 is een bedrag ten belope van 9 396 867 EUR en 14 750 DEM geblokkeerd. Hiervan is 9 385 673,55 EUR en 15 367,07 DEM gerecupereerd.

De criteria voor het openen van een bankrekening in Bulgarije zijn in maart 1996 gewijzigd. Na een evaluatie van de situatie in de banksector is toen besloten de Phare-middelen te plaatsen bij banken met een flinke kapitaalvoorraad die sterk worden ondersteund door hun aandeelhouders. In de ogen van de Commissie voldeden de ING Bulgaria, de Bulbank, de Raiffeisen en de Dresdner bank aan deze voorwaarden. Dit zijn de banken waarmee de Commissie sindsdien heeft samengewerkt.

Sinds 1998 herdefinieert de Commissie de criteria voor de selectie van de banken waar de Phare-middelen kunnen worden geplaatst. Als resultaat hiervan moeten de Phare-middelen die betrekking hebben op in 1998 of later goedgekeurde programma's, bij de centrale bank of op een bankrekening met staatsgarantie worden geplaatst.

De Commissie is niet op de hoogte van andere crisisgevallen in de banksector met mogelijke negatieve gevolgen voor gelden van de Commissie.