Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2163/99 van Graham Watson (ELDR) aan de Raad. Vergadering van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking op 11 november 1999.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2163/99 van Graham Watson (ELDR) aan de Raad. Vergadering van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking op 11 november 1999.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2163/99

van Graham Watson (ELDR) aan de Raad

(19 november 1999)

Betreft: Vergadering van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking op 11 november 1999

Op de drempel van het nieuw millennium is naar schatting bijna een zesde van de mensheid ongeletterd. Denkt de Raad de huidige middelen voor onderwijs in zijn hulpprogramma's uit te breiden, gezien de belofte van de EU-regeringen op de Wereldconferentie voor onderwijs voor iedereen van 1990, om te streven naar algemeen onderwijs tegen het jaar 2000?

Staat er op de agenda voor de volgende vergadering van de Raad op 11 november een bespreking van de middelen voor onderwijs in de ontwikkelingslanden?

Antwoord

(31 januari 2000)

De Raad is het volkomen met het geachte parlementslid eens dat de terugdringing van het analfabetisme alle aandacht verdient. Onderwijsbevorderende maatregelen zijn namelijk een wezenlijk onderdeel in de strijd tegen armoede, die een van de hoofddoelstellingen van het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap is.

De bijstandsprogramma's van de Gemeenschap worden vastgesteld door de Commissie, die daarbij onder meer rekening houdt met de prioriteiten van de begunstigde landen.

De Raad Ontwikkeling van 11 november 1999 heeft geen discussie gevoerd over de steun aan ontwikkelingslanden op onderwijsgebied. Het is echter niet uitgesloten dat een dergelijke discussie in een volgende zitting plaatsvindt, en wel op basis van een Commissiemededeling.