Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2241/99 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Werknemers bij de centrale banken in de lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2241/99 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Werknemers bij de centrale banken in de lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2241/99

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(1 december 1999)

Betreft: Werknemers bij de centrale banken in de lidstaten

Kan de Commissie mededelen welke instantie verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de begroting van de centrale banken in de afzonderlijke lidstaten, het aantal mensen dat bij die instantie werkzaam is, hun ambtstermijn, of die ambtstermijn kan worden verlengd en wie hen benoemt?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(21 december 1999)

De Commissie meent dat een passend antwoord op deze vraag veel onderzoek zou vergen. Dit zou niet gerechtvaardigd zijn in het licht van de volgende verklaring die is opgenomen in haar convergentieverslag van 1998 (opgesteld overeenkomstig artikel 121, lid 1, van het

EG-Verdrag (ex artikel 109j)): Een NCB (nationale centrale bank) moet uiteraard financiële verantwoording afleggen. Bij een voorafgaande uitgavencontrole kan naargelang van de context echter een situatie ontstaan, waarin een NCB niet meer onafhankelijk kan handelen bij de uitoefening van zijn ESCB-taken.