Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2282/99 van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie. Comitologie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2282/99 van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie. Comitologie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2282/99

van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie

(24 november 1999)

Betreft: Comitologie

Kan de Commissie mij een volledig overzicht zenden van alle comités, groepen deskundigen, enz., wier leden een reiskostenvergoeding van de EU ontvangen?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(21 januari 2000)

De Commissie vergoedt de reiskosten van alle vergaderingen van comités en groepen deskundigen die zij bijeenroept. Zij zal het geachte parlementslid, alsmede het Secretariaat-generaal van het Parlement, de lijst van comités en groepen deskundigen die zullen vergaderen en dus voor het lopende jaar een vergoeding zullen ontvangen, toezenden.

Wat de werkelijk vergoede reiskosten betreft, heeft de Commissie het geachte parlementslid in juni 1999 een lijst van alle comitébijeenkomsten van 1997 toegezonden. Zij zal het geachte parlementslid tevens van hetzelfde jaar de desbetreffende cijfers van de groepen deskundigen toezenden.