Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2526/99 van Olivier Dupuis (TDI) aan de Commissie. Toetreding van Albanië tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2526/99 van Olivier Dupuis (TDI) aan de Commissie. Toetreding van Albanië tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2526/99

van Olivier Dupuis (TDI) aan de Commissie

(16 december 1999)

Betreft: Toetreding van Albanië tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Uit diverse bronnen vernemen wij dat de EU als zodanig heeft geoordeeld dat Albanië voldoet aan de regels voor toetreding tot de WTO en derhalve besloten heeft het lidmaatschap van dit land te steunen. Andere betrouwbare bronnen melden echter dat één lidstaat, te weten Frankrijk, zich binnen de WTO tegen de toetreding van Albanië zou verzetten.

Kan de Commissie deze informatie bevestigen? Kan zij opheldering geven over een voorval dat in meer dan een opzicht als bijzonder ernstig zou kunnen worden aangemerkt?

Als dit inderdaad het geval zou zijn, welke initiatieven zal de Commissie dan nemen om ervoor te zorgen dat de betrokken lidstaat een standpunt inneemt dat spoort met het door de Unie genomen besluit?

Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie

(7 januari 2000)

De toetreding van Albanië tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is in haar eindfase gekomen; zij kan spoedig worden afgerond. De toetreding is in de loop van het jaar, dank zij de inspanningen van de Albanese autoriteiten en die van de Gemeenschap, snel naderbij gekomen.

Albanië heeft zich vastbesloten getoond in zijn wetgeving voorschriften op te nemen die in overeenstemming zijn met de WTO-regels. Met de belanghebbende partijen worden, ter afronding van de onderhandelingen, de besprekingen voortgezet.