Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2739/99 van Stefano Zappalà (PPE-DE) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie. Zaak Latina-Goodyear.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2739/99 van Stefano Zappalà (PPE-DE) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie. Zaak Latina-Goodyear.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2739/99

van Stefano Zappalà (PPE-DE) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie

(18 januari 2000)

Betreft: Zaak Latina-Goodyear

Het Amerikaanse bedrijf Goodyear heeft sinds 1965 een vestiging in de gemeente Cisterna di Latina in Lazio met ongeveer 560 werknemers. Jarenlang, zolang het gebied waarin het bedrijf gevestigd is, onder het fonds voor Zuid-Italië viel, kwam dit bedrijf in aanmerking voor diverse vormen van overheidssteun. Naar verluidt, zou Goodyear van plan zijn deze vestiging te sluiten, omdat zij verliesgevend zou zijn.

Kan de Commissie de volgende vragen beantwoorden:

1. Acht de Commissie het niet opportuun bij de Italiaanse regering te informeren of en in welke mate het bedrijf in de afgelopen jaren overheidssteun heeft genoten?

2. Acht zij het in het licht van de problematische werkgelegenheidssituatie in dit gebied niet nodig maatregelen te nemen om te verhinderen dat multinationals, zoals al jaren aan de gang is, hun vestigingen sluiten, zodra er geen overheidssteun meer wordt gegeven, met alle gevolgen van dien voor het personeel en het milieu?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2739/99 en P-0279/00

(6 maart 2000)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.