Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2802/99 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Úbeda en Baeza, universeel erfgoed van de mensheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2802/99 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Úbeda en Baeza, universeel erfgoed van de mensheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2802/99

van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie

(18 januari 2000)

Betreft: Úbeda en Baeza, universeel erfgoed van de mensheid

Het is inmiddels tien jaar geleden dat de Spaanse steden Úbeda en Beaza, maximale exponenten van de Renaissance in Zuid-Spanje, het plan opvatten om hun gezamenlijke monumenten door de Unesco te laten erkennen als universeel erfgoed van de mensheid.

Een dergelijke erkenning zou voor de gemeentebesturen van deze steden aanzienlijke economische inkomsten betekenen voor het behoud van en het bevorderen van het toerisme naar de architectonische hoogtepunten van beide steden.

Kan de Commissie aangeven welke bijdrage zij geleverd heeft om ervoor te zorgen dat deze parels van de Renaissance behouden kunnen blijven, en hoe deze erkenning van de Unesco kan worden verkregen? Een dergelijke erkenning zou voor de benodigde inkomsten zorgen waarmee het uitgebreide aantal historische gebouwen in deze Spaanse steden behouden kunnen blijven.

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(21 februari 2000)

De Commissie deelt de geachte afgevaardigde mede dat de twee steden Ubeda en Baeza nog nooit een project op cultureel gebied hebben ingediend in het kader van een communautair programma en bijgevolg geen enkele financiële steun hebben ontvangen. De Commissie kan alleen steun verlenen aan culturele initiatieven in het kader en volgens de criteria van haar bestaande programma's. In deze context wil de Commissie de aandacht van de geachte afgevaardigde vestigen op het feit dat in de loop van de maand februari 2000 een oproep tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het eerste kaderprogramma Cultuur 2000 zal worden gelanceerd. Geïnteresseerden uit de culturele sector die voor financiële steun in aanmerking willen komen, kunnen derhalve hun projecten indienen, overeenkomstig de voorwaarden en criteria van dit programma.

De Commissie wil er verder op wijzen dat de aanduiding universeel erfgoed van de mensheid uitsluitend onder de bevoegdheid van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco) valt.