Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0042/00 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Harmonisering verbod op nachtvluchten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0042/00 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Harmonisering verbod op nachtvluchten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0042/00 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Harmonisering verbod op nachtvluchten.

Publicatieblad Nr. 330 E van 21/11/2000 blz. 0072 - 0073


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0042/00

van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie

(19 januari 2000)

Betreft: Harmonisering verbod op nachtvluchten

1. De Belgische transportminister, mevrouw Isabelle Durant, heeft onlangs aangekondigd dat vanaf medio 2003 op de nationale luchthaven Zaventem geen nachtvluchten meer mogen plaatsvinden tussen 01.00-05.00 uur am.

2. Kan de Europese Commissie een overzicht geven van bestaande verbodsbepalingen ten aanzien van commerciële vluchten (zowel passagiers- als vrachtvluchten) voor de grootste luchthavens in de 15 EU-lidstaten?

3. Is de Commisie bereid voorstellen te doen voor een richtlijn die moet leiden tot een harmonisering van nachtvluchtverboden teneinde een gelijkwaardig speelveld te creëren en teneinde de gezondheidssituatie met betrekking tot geluidsoverlast van burgers te verbeteren in de nacht en de ochtend?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(3 maart 2000)

Uit de informatie waarover de Commissie op het ogenblik beschikt blijkt dat er er een totaal verbod op nachtvluchten bestaat op de luchthaven van Parijs Orly en een verbod op nachtvluchten, met uitzondering van postvluchten, op die van München en Berlijn Tegel. Er vindt 's nachts een beperkt aantal vliegbewegingen plaats op de luchthavens van München (buiten de uren waarop er in het geheel niet mag worden gevlogen), Londen Heathrow/Gatwick/Stansted, Manchester en Stockholm. Bovendien worden lawaaierige vliegtuigen 's nachts geweerd van een groot aantal luchthavens, zoals Frankfurt, Düsseldorf, Londen Heathrow/Gatwick/Stansted, Manchester, Madrid-Barajas, Parijs Charles de Gaulle en Amsterdam.

In haar onlangs goedgekeurde mededeling over het luchtvervoer en het milieu: Werken aan duurzame ontwikkeling(1) heeft de Commissie een aanzet gegeven tot een debat over de wenselijkheid om een communautair kader tot stand te brengen voor besluitvormingsprocedures op het gebied van door het milieu bepaalde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap.

Zoals in deze mededeling uiteen is gezet is de Commissie er niet van overtuigd dat uniforme en bindende regels voor exploitatiebeperkingen, zoals een verbod op nachtvluchten, welke van toepassing zouden zijn op alle luchthavens in de Gemeenschap, de meest uitgebalanceerde oplossing zouden vormen voor de lawaaiproblemen rond een bepaalde luchthaven. Evenals in het verleden dient dat soort besluiten op plaatselijk niveau te worden genomen. De Commissie is wel van mening dat er een gemeenschappelijk kader zou moeten komen voor de procedures die uiteindelijk tot deze besluiten leiden. Een dergelijk kader zou een verplichte raadpleging kunnen inhouden van alle betrokkenen, met inbegrip van de personen die in de buurt van luchthavens wonen, terwijl de exploitanten uit dien hoofde voldoende tijd zouden moeten krijgen om zich aan de nieuwe beperkingen aan te passen en er tevens een gemeenschappelijke basis zou moeten komen om de doelmatigheid van de exploitatiebeperkingen voor het milieu te evalueren.

(1) COM(1999) 640 def.