Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0175/00 van Olivier Duhamel (PSE) aan de Commissie. Europese onderscheiding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0175/00 van Olivier Duhamel (PSE) aan de Commissie. Europese onderscheiding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0175/00 van Olivier Duhamel (PSE) aan de Commissie. Europese onderscheiding.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0155 - 0155


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0175/00

van Olivier Duhamel (PSE) aan de Commissie

(31 januari 2000)

Betreft: Europese onderscheiding

Na de recente storm, die een deel van West-Europa heeft geteisterd, hebben honderden Europese burgers en militairen hun land verlaten om zich naar de getroffen gebieden te begeven en hun kennis en energie in te zetten om te repareren wat gerepareerd kon worden en om de getroffen bevolking te hulp te komen.

Deze voorbeeldige daden van solidariteit zouden de Europese Unie, met name de Commissie, ertoe kunnen bewegen een Europese onderscheiding in het leven te roepen, bijvoorbeeld in de vorm van een Europese orde van verdienste, om burgers of groepen burgers te belonen die zich op welk gebied dan ook hebben ingezet om de verbondenheid tussen de volkeren van de landen van de Unie te versterken of om blijk te geven van Europese burgerzin.

Kan de Commissie, en meer in het bijzonder haar voorzitter, mededelen of het creëren van een dergelijke onderscheiding ter beloning van moed en solidariteit ten dienste van de Unie, haar aanvaardbaar lijkt en, zo ja, snel nagaan met welke middelen dit kan geschieden?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(15 maart 2000)

De Commissie begrijpt en deelt de bezorgdheid van het geachte parlementslid.

Zij is echter van mening dat een dergelijk initiatief niet onder haar bevoegdheid valt. Dit zou wel in overweging kunnen worden genomen wanneer de Unie zich grondig gaat bezighouden met het thema van de bescherming van de burgerbevolking op Europees niveau.