Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0306/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. De zaak van de twee ossen zonder oormerken in Zweden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0306/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. De zaak van de twee ossen zonder oormerken in Zweden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0306/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. De zaak van de twee ossen zonder oormerken in Zweden.

Publicatieblad Nr. 219 E van 01/08/2000 blz. 0188 - 0189


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0306/00

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(4 februari 2000)

Betreft: De zaak van de twee ossen zonder oormerken in Zweden

Per en Pål zijn twee ossen die geen ontheffing kregen van het voorschrift dat runderen plastic kaartjes in hun oren moeten krijgen. De Zweedse landbouworganisatie is de instantie die weigert een ontheffing te verlenen.

De eigenaars van de ossen zijn bereid een tatoeage in de oren van hun dieren te laten aanbrengen. Zij zijn echter van mening dat aangezien ossen werkelijke cultuurdragers van de levende Zweedse landbouwgeschiedenis zijn, hetgeen officieel bevestigd wordt door het plaatselijke museum en de volkskundige vereniging de plastic oormerken zowel historisch onjuist als onesthetisch zijn als de twee ossen worden gebruikt om een indruk te geven van de landbouw in vroeger tijden op de museumboerderij in een natuurreservaat in Zweden. Er zijn in Zweden slechts drie ossen met horens te vinden, zodat een onderscheid toch mogelijk is, zo onderstrepen de eigenaars.

Wat denkt de Commissie hiervan? Is de Commissie van mening dat er een ontheffing kan worden verleend?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(17 februari 2000)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op mondelinge vraag H-136/00 van de heer Schörling tijdens het vragenuur in de vergaderperiode van het Parlement van februari 2000(1).

(1) Handelingen van het Europees Parlement (februari 2000).