Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0321/00 van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie. Voedselveiligheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0321/00 van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie. Voedselveiligheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0321/00 van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie. Voedselveiligheid.

Publicatieblad Nr. 330 E van 21/11/2000 blz. 0124 - 0125


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0321/00

van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie

(11 februari 2000)

Betreft: Voedselveiligheid

Problemen als BSE en de softenon-baby's konden zich voordoen omdat onvoldoende wetenschappelijk onderzoek was verricht. De gevolgen waren dat de gezondheid van mensen en dieren werd aangetast en dat het vertrouwen van de consument in de veiligheid van het voedsel een knauw heeft gekregen. Zal het nieuwe bureau voor de voedselveiligheid het voorzorgsbeginsel hanteren, en welke relaties zal het onderhouden met andere instellingen, bijv. de WTO?

De financiële kosten van dergelijke problemen zijn niet te becijferen, om nog maar te zwijgen van het aangericht menselijk leed. Hoe wil de Commissie vaststellen wie de verantwoordelijkheid draagt, en welke sancties zal zij opleggen aan degenen die zich niet van hun verantwoordelijkheid hebben gekweten?

Of stelt de Commissie zich tevreden met de richtlijn inzake productaansprakelijkheid die momenteel in overleg met het Europees Parlement wordt opgesteld?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(7 april 2000)

De Commissie heeft een mededeling over het voorzorgsbeginsel gepubliceerd. Met de mededeling beoogt de Commissie, onder andere, het eigen standpunt ten aanzien van het voorzorgsbeginsel uiteen te zetten en richtsnoeren voor de toepassing ervan vast te stellen. Daarnaast is de mededeling bedoelt als input voor het debat over dit onderwerp, zowel binnen de Gemeenschap als op internationaal vlak.

De Commissie is van mening dat het toepassen van het voorzorgsbeginsel een besluit is dat samenhangt met risicobeheer. De nieuwe Europese voedselautoriteit gaat zich met risicobeoordeling en risicomelding bezighouden, terwijl risicobeheer een bevoegdheid blijft van de Commissie, respectievelijk het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 5, lid 7, van de SPS-overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie stelt een kader vast voor regelgevende maatregelen op sanitair en fytosanitair gebied die de internationale handel beïnvloeden; hierover bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijsmateriaal. De Commissie is van mening dat de in de mededeling voorgestelde richtsnoeren voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel niet alleen consistent zijn met artikel 5, lid 7, van de SPS-overeenkomst maar tevens een passend instrument vormen voor de toepassing ervan. Dientengevolge is de toepassing van dit beginsel niet in strijd met de internationale verplichtingen van de Gemeenschap.

Wat het onderwerp voedselveiligheid betreft, wijst de Commissie op het door haar in juli 1999 goedgekeurde groenboek(1). De Commissie bestudeert op dit moment de reacties die op het groenboek zijn binnengekomen en ze zal tegen het eind van dit jaar een verslag over de toepassing van de richtlijn over productaansprakelijkheid publiceren.

(1) COM(1999) 396 def.: Wettelijke aansprakelijkheid voor producten met gebreken.