Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0345/00 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. SANIDAD, Europees bureau voor de voedselveiligheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0345/00 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. SANIDAD, Europees bureau voor de voedselveiligheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0345/00 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. SANIDAD, Europees bureau voor de voedselveiligheid.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0179 - 0179


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0345/00

van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie

(14 februari 2000)

Betreft: SANIDAD, Europees bureau voor de voedselveiligheid

Op 12 januari j.l. stelde de Europese Commissie voor om binnen twee jaar over te gaan tot oprichting van een Europees bureau voor de voedselveiligheid, met het oog op de situatie die het afgelopen jaar is ontstaan in de levensmiddelensector van de Unie en het verlies van vertrouwen van de bevolking in deze sector door de schandalen rond de gekke koeienziekte of het dioxineschandaal.

Hoe denkt de Commissie de slagvaardigheid van dit onafhankelijke comité te waarborgen als de bevoegdheden ervan worden teruggebracht tot die van een louter raadgevend orgaan?

Welke mechanismen staan de Europese Commissie voor ogen om de veiligheid van de consument gedurende deze twee jaar te waarborgen?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(28 maart 2000)

Wat het eerste deel van de vraag betreft, verwijst de Commissie de geachte afgevaardigde naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-0231/00 van mevrouw Thomas-Mauro(1).

Wat het tweede deel van de vraag betreft, herinnert de Commissie eraan dat het systeem voor het verstrekken van wetenschappelijke adviezen in 1997 geheel is gereorganiseerd. Er wordt sterk de nadruk gelegd op de kwaliteit, onafhankelijkheid en transparantie van de wetenschappelijke adviezen. Deze beginselen blijven van kracht en garanderen dat de gezondheid van de consument goed beschermd wordt. De Commissie heeft in het witboek over voedselveiligheid(2) aangegeven dat zij met inachtneming van de middelen die de komende twee jaar beschikbaar zijn, zal nagaan of de bestaande wetenschappelijke ondersteunings- en adviesstructuren in de periode die aan de oprichting van de autoriteit voorafgaat kunnen worden versterkt.

(1) Zie blz. 164.

(2) COM(1999) 719 def.