Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0570/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0570/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0570/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid.

Publicatieblad Nr. 046 E van 13/02/2001 blz. 0015 - 0015


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0570/00

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad

(2 maart 2000)

Betreft: Uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid

Kan de Raad aangeven welke lidstaten tijdens de laatste twee Intergouvernementele Conferenties op welke gebieden een uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid hebben voorgesteld, over welke voorstellen overeenstemming werd bereikt en welke lidstaten tegen een dergelijke uitbreiding waren?

Antwoord

(10 juli 2000)

De Raad wenst het geachte parlementslid eraan te herinneren dat de Intergouvernementele Conferentie een tijdelijk orgaan is dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, en los van de Raad staat.

De Raad is dus niet gemachtigd vragen te beantwoorden over het verloop van de werkzaamheden van de IGC en de in de IGC door de lidstaten ingenomen standpunten.

Het geachte parlementslid weet heel goed dat de uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid telkens opnieuw een van de aandachtspunten van de Intergouvernementele Conferenties is en, naarmate de verdragen evolueren, geleidelijk een concretere vorm aanneemt. Voor de in Maastricht geboekte vooruitgang verwijst de Raad het parlementslid naar een studie die het secretariaat-generaal van het Europees Parlement (Directoraat-generaal Studies, Politieke en Institutionele Zaken) in januari 1996 heeft uitgevoerd. Wat de in Amsterdam gemaakte vorderingen betreft, herinnert de Raad aan de afspraak dat twee leden van het Europees Parlement de vergaderingen van de voorbereidende groep van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten als waarnemers mochten bijwonen en het woord konden nemen om het standpunt van het Europees Parlement over alle besproken vraagstukken naar voren te brengen, waarvoor zij over de nodige documentatie beschikten. Die regeling kwam tevens tegemoet aan de wens de leden van het Europees Parlement beter te informeren over de voortgang van de werkzaamheden en de inhoud van de verkregen resultaten.

Voor de huidige IGC geldt dezelfde regeling. Het geachte parlementslid zal derhalve door de waarnemers van het Europees Parlement zeker op de hoogte worden gehouden over de stand van de werkzaamheden van de conferentie, en met name de standpunten die zijn ingenomen met betrekking tot de uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid.