Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0617/00 van William Newton Dunn (PPE-DE) aan de Raad. Snel inzetbare EU-strijdmacht: conclusies van Helsinki.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0617/00 van William Newton Dunn (PPE-DE) aan de Raad. Snel inzetbare EU-strijdmacht: conclusies van Helsinki.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0617/00 van William Newton Dunn (PPE-DE) aan de Raad. Snel inzetbare EU-strijdmacht: conclusies van Helsinki.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0206 - 0206


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0617/00

van William Newton Dunn (PPE-DE) aan de Raad

(24 februari 2000)

Betreft: Snel inzetbare EU-strijdmacht: conclusies van Helsinki

In bijlagen I t/m IV van de conclusies van het voorzitterschap inzake de Topconferentie van Helsinki wordt de snel inzetbare EU-strijdmacht als volgt omschreven: Zij (de lidstaten) zullen troepen snel kunnen inzetten en steun geven mldr bij operaties tot en met legerkorpsniveau (tot 15 brigades of 50.000 à 60.000 manschappen) mldr Zij moeten een dergelijke operatie tenminste een jaar kunnen ondersteunen. Dit vereist een aanvullingsreservoir van inzetbare eenheden (en steunelementen) op een lager inzetbaarheidsniveau ter vervanging van de oorspronkelijke manschappen.

Echter in paragraaf 28, eerste streepje, van de conclusies van het voorzitterschap is in de tekst slechts sprake van lidstaten die binnen 60 dagen 50.000 à 60.000 manschappen dienen in te zetten en deze strijdkrachten gedurende tenminste een jaar dienen te ondersteunen.

Zou de Raad kunnen meedelen of het in Helsinki genomen besluit gericht was op een maximale inzet van 5 gedurende 1 jaar te ondersteunen brigades of van 15 brigades waarvan in de bijlage sprake is?

Antwoord

(13 april 2000)

In Helsinki is besloten dat de lidstaten in staat moeten zijn troepen in te zetten en te ondersteunen die volledig opgewassen zijn tegen alle taken van Petersberg, met inbegrip van de meest veeleisende, in het kader van operaties tot en met legerkorpsniveau (tot 15 brigades of 50.000 à 60.000 manschappen).