Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0621/00 van William Newton Dunn (PPE-DE) aan de Commissie. Stempelmerken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0621/00 van William Newton Dunn (PPE-DE) aan de Commissie. Stempelmerken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0621/00 van William Newton Dunn (PPE-DE) aan de Commissie. Stempelmerken.

Publicatieblad Nr. 330 E van 21/11/2000 blz. 0193 - 0194


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0621/00

van William Newton Dunn (PPE-DE) aan de Commissie

(3 maart 2000)

Betreft: Stempelmerken

Zal de Commissie in vervolg op mijn vorige vraag H-0729/99(1) over het merken van zilver haar best doen om het pad te effenen voor een diepgaande discussie in de werkgroep van de Raad over het

voorstel van de Raad voor het invoeren van een E en e onderscheid tussen zilverwaren die door de fabrikant zijn gemerkt en die welke door een derde zijn gemerkt, zodat een overeenkomst kan worden bereikt over een richtlijn die uiteindelijk een gemeenschappelijke markt voor zilverwaren tot stand brengt?

(1) Handelingen van het Europees Parlement (december 1999).

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(12 april 2000)

De Commissie is het eens met de suggestie van het geachte parlementslid om bij het merken een onderscheid te maken tussen E en e. Zij zal het pad trachten te effenen voor een diepgaande discussie in de volgende vergadering van de werkgroep bij de Raad, zodat overeenstemming kan worden bereikt over een stempelmerkrichtlijn.