Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0750/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Raad. Nederlandse wetgeving betreffende de afbreking van zwangerschap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0750/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Raad. Nederlandse wetgeving betreffende de afbreking van zwangerschap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0750/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Raad. Nederlandse wetgeving betreffende de afbreking van zwangerschap.

Publicatieblad Nr. 374 E van 28/12/2000 blz. 0148 - 0148


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0750/00

van John McCartin (PPE-DE) aan de Raad

(15 maart 2000)

Betreft: Nederlandse wetgeving betreffende de afbreking van zwangerschap

Is de Raad op de hoogte van de voorstellen tot wijziging van de Nederlandse wetgeving op grond waarvan zwangerschappen van méér dan 24 weken kunnen worden afgebroken op grond van het feit dat de baby's een handicap hebben, en is de Raad van mening dat een dergelijke wetgeving in strijd zou zijn met artikel 6 van de Verdragen?

Antwoord

(18 mei 2000)

Nationale wetten met betrekking tot zwangerschapsafbreking vallen niet binnen het toepassingsgebied van artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat alleen van toepassing is op maatregelen die worden uitgevoerd en op rechtsinstrumenten en andere wetgevingsbesluiten die worden aangenomen door de Unie of door de Europese Gemeenschappen.