Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0982/00 van Hartmut Nassauer (PPE-DE) aan de Commissie. Juridische ontwikkelingen in het vermogensrecht van afzonderlijke kandidaat-lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0982/00 van Hartmut Nassauer (PPE-DE) aan de Commissie. Juridische ontwikkelingen in het vermogensrecht van afzonderlijke kandidaat-lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0982/00 van Hartmut Nassauer (PPE-DE) aan de Commissie. Juridische ontwikkelingen in het vermogensrecht van afzonderlijke kandidaat-lidstaten.

Publicatieblad Nr. 072 E van 06/03/2001 blz. 0012 - 0012


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0982/00

van Hartmut Nassauer (PPE-DE) aan de Commissie

(31 maart 2000)

Betreft: Juridische ontwikkelingen in het vermogensrecht van afzonderlijke kandidaat-lidstaten

Is de Commissie van mening dat de in de Tsjechische Republiek geldende wet inzake de restitutie van onteigend vermogen, alsmede het onlangs door de Poolse regering aangenomen voorstel voor een herprivatiseringswet, met name met het oog op de uitsluitingscriteria, en dan vooral de bepalingen betreffende de nationaliteit, in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht?

Gecombineerd Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0980/00, E-0981/00 en E-0982/00

(15 mei 2000)

Het EG-Verdrag bepaalt dat het de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet laat (artikel 295 ex-artikel 222). De Commissie is bijgevolg niet bevoegd om tussen te komen in kwesties die verband houden met de teruggave van eigendom in een huidige of toekomstige lidstaat.

De Commissie is dan ook niet van plan om een Witboek over deze kwestie te publiceren.

Om bovengenoemde redenen is het niet aan de Commissie een standpunt in te nemen ten aanzien van de specifieke gevallen die door de geachte Afgevaardigde aan de orde zijn gesteld.