Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1030/00 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Douanestempels van derde landen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1030/00 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Douanestempels van derde landen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1030/00 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Douanestempels van derde landen.

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0060 - 0061


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1030/00

van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie

(4 april 2000)

Betreft: Douanestempels van derde landen

In aansluiting op het antwoord van de Europese Commissie op mijn vraag E 0203/00(1) zou ik graag weten of de Europese Commissie niet van plan is om een initiatief te nemen om de Werelddouaneorganisatie met een lopende bijwerking van de douanestempels van heel de wereld te belasten?

Is de Europese Commissie van mening dat de reële bewijskracht van douanestempels die gestolen, gekopieerd of nog op andere manieren onrechtmatig gebruikt kunnen worden in een redelijke verhouding tot hun economische betekenis staat?

(1) PB C 26 E van 26.1.2001, blz. 18.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(25 mei 2000)

Wat de door het geachte parlementslid bedoelde reële bewijskracht van douanestempels betreft, is de Commissie van mening dat de douaneautoriteiten van de derde landen de meest aangewezen zijn om officieel te bevestigen of de douaneformaliteiten voor invoer in een derde land die in geval van differentiëring van het restitutiebedrag naar gelang van de bestemming moeten zijn vervuld voordat de restitutie wordt betaald daadwerkelijk zijn vervuld.

De Commissie is voornemens de kwestie van het samenstellen van een catalogus van douanestempels die in de hele wereld geldig zijn, bij één van de volgende vergaderingen van de Werelddouaneorganisatie aan de orde te stellen.