Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1321/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Interventie betreffende de hongersnood in Ethiopië en andere Afrikaanse landen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1321/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Interventie betreffende de hongersnood in Ethiopië en andere Afrikaanse landen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1321/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Interventie betreffende de hongersnood in Ethiopië en andere Afrikaanse landen.

Publicatieblad Nr. 072 E van 06/03/2001 blz. 0044 - 0044


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1321/00

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad

(3 mei 2000)

Betreft: Interventie betreffende de hongersnood in Ethiopië en andere Afrikaanse landen

De bijeenkomst tussen de Europese Unie en de Afrikaanse landen te Cairo viel samen met een hongersnood waarvan momenteel miljoenen mensen op het Afrikaanse continent, in het bijzonder in Ethiopië, de dupe worden. De Verenigde Naties, NGO's en de media hebben deze dramatische situatie reeds aan de kaak gesteld.

In Ethiopië worden door de droogte en de oorlog met Eritrea twee miljoen mensen met de dood bedreigd. Welke maatregelen neemt de Europese Unie om aan deze tragedie het hoofd te bieden? Is zij bereid tot een humanitaire interventie, zonder terug te schrikken voor de hiermee gepaard gaande inmenging, om Ethiopië en Eritrea ertoe te verplichten bij de verdeling van de levensmiddelen gebruik te maken van de zinvolste infrastructuren?

Antwoord

(26 september 2000)

De Raad heeft de zinloze uitbarsting van nieuwe gevechten tussen Ethiopië en Eritrea herhaaldelijk veroordeeld. Hij wijst op de verantwoordelijkheid van elke regering voor het welzijn van haar bevolking en betreurt het dat, tegen de achtergrond van een ernstige voedselcrisis in de regio, kostbare middelen naar het conflict worden afgeleid. De Raad is dan ook ingenomen met het wapenembargo dat bij Resolutie 1298 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met eenparigheid van stemmen ten aanzien van de twee landen is ingesteld en herinnert aan zijn eigen besluit inzake een wapenembargo dat sedert 15 maart 1999 van kracht is.

De Raad hoopt dat de contacten die thans onder auspiciën van de OAE met Ethiopië en Eritrea plaatsvinden, wezenlijke resultaten zullen opleveren en verklaart dat de EU bereid is de vredesinspanningen onder het voorzitterschap van de OAE te steunen, onder meer dankzij de missie van de speciale vertegenwoordiger van de EU, Senator SERRI.

De Raad bevestigt de bereidheid van de EU om door te gaan met het verstrekken van humanitaire noodhulp aan de meest behoeftige mensen, teneinde een eventuele verlegging van de hulp te voorkomen. Op grond van de geldende regelgevingsprocedures wordt tot deze hulp besloten door de Commissie, die meer gedetailleerde informatie over specifieke maatregelen zou kunnen verstrekken.