Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1511/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Domeinnamen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1511/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Domeinnamen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1511/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Domeinnamen.

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0159 - 0159


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1511/00

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(12 mei 2000)

Betreft: Domeinnamen

Welke stappen worden op Europees vlak ondernomen om te voorkomen dat generieke namen worden geregistreerd als domeinnamen, een praktijk die sommige ondernemingen of individuele personen oneerlijke voordelen oplevert?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(27 juni 2000)

De Commissie is zich ten volle bewust van de problemen bij de bestrijding van speculatieve of misbruik inhoudende registratie van namen, inclusief algemene namen zoals domeinnamen, in de Gemeenschap.

Zoals aangekondigd in de mededeling van de Commissie over de organisatie en het beheer van het Internet(1), zal de Commissie een openbaar overleg op gang brengen over de beginselen van de bestrijding van speculatieve en misbruik inhoudende registratie van namen.

(1) COM(2000) 202 def.