Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1548/00 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Interne markt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1548/00 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Interne markt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1548/00 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Interne markt.

Publicatieblad Nr. 053 E van 20/02/2001 blz. 0161 - 0162


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1548/00

van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie

(18 mei 2000)

Betreft: Interne markt

5 april jl.heeft de Commissie bekend gemaakt dat zij tegen banken van vier landen van de Europese Unie, te weten Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje een rechtsprocedure heeft aangespannen, omdat zij ervan worden verdacht na de invoering van de euro de provisies op het wisselen van geldbiljetten in de euro-zone te hebben verhoogd.

Kan de Commissie meedelen wat zij voornemens is te ondernemen om deze praktijken tegen te gaan?

Met welke instrumenten is voorzien in schadeloosstelling van de consument?

Kan zij meedelen op welke termijn kan worden gerekend op een Ruimte met een uniform betalings- en wisselsysteem in de Europese Unie?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(30 juni 2000)

De vraag van de geachte afgevaardigde is gebaseerd op een persbericht dat op 5 april 2000 is verspreid. De Commissie kan de daarin vervatte informatie echter niet bevestigen.

In februari 1999 heeft de Commissie enquêtes bij banken uitgevoerd om na te gaan of er bij de invoering van de euro tariefafspraken zijn gemaakt. Het lid van de Commissie dat belast is met mededinging, heeft in februari 2000 tijdens een vergadering van een parlementaire commissie bekendgemaakt dat men aanwijzingen voor dergelijke afspraken op het spoor was gekomen en dat er vervolging zou worden ingesteld. In dit stadium van de procedure is het echter volstrekt onmogelijk ook maar de minste informatie over de betrokken lidstaten of banken te verstrekken.

In haar mededeling over retailbetalingen in de interne markt(1) heeft de Commissie aangegeven hoe zij de geleidelijke totstandbrenging van de eengemaakte ruimte voor betalingen denkt te realiseren. Het doel is te bereiken dat grensoverschrijdende betalingen net zo snel, goedkoop en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd als binnenlandse. De automatisering van deze betalingen vereist de nodige infrastructuur en dat vergt tijd. Niettemin verwacht de Commissie dat de werkzaamheden gestaag zullen vorderen en dat de situatie tegen 1 januari 2002 aanzienlijk zal zijn verbeterd.

(1) COM(2000) 36 def. (http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/payment/2k-108.htm).