Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1687/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. EU-normen tegenover lokale voedselproductie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1687/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. EU-normen tegenover lokale voedselproductie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1687/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. EU-normen tegenover lokale voedselproductie.

Publicatieblad Nr. 089 E van 20/03/2001 blz. 0073 - 0073


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1687/00

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(29 mei 2000)

Betreft: EU-normen tegenover lokale voedselproductie

Een ICA-vestiging in Torsås in Zuid-Zweden verkocht in het voorjaar van 1998 eieren die zij betrok van een boer uit de buurt. Op 1 januari 1998 voerde de EU echter normen voor de eierhandel in die zodanig werden geïnterpreteerd dat eieren die de lokale producenten niet zelf kunnen doorlichten en verpakken naar een erkende eierpakkerij moeten worden vervoerd. Hierdoor kon de ICA-vestiging in Torsås geen eieren van boeren uit de buurt meer verkopen. In plaats daarvan moeten de eieren eerst 250 kilometer worden vervoerd naar de eierpakkerij in Hässleholm en vervolgens verpakt weer terug worden gebracht. Dit houdt in dat de ontwikkeling van de lokale levensmiddelenproductie wordt geremd. Hoe ziet de Commissie dit probleem? Moeten eieren die in winkels worden verkocht doorgelicht en verpakt zijn in een erkende eierpakkerij?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(20 juli 2000)

Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren(1) is in Zweden sinds 1 januari 1998 van toepassing. Op grond van die verordening mogen eieren slechts worden verhandeld wanneer zij voldoen aan de bepalingen van die verordening, namelijk: de eieren moeten worden ingedeeld in kwaliteitsklassen, en eieren van klasse A moeten ook worden ingedeeld naar gewicht; alleen pakstations mogen eieren sorteren; de producent mag alleen aan verzamelaars, aan pakstations, aan markten voor groothandelaars, of aan de industrie eieren leveren.

De Commissie bevestigt dan ook dat, om de consument een aanbod van kwaliteitseieren te kunnen garanderen, eieren niet rechtstreeks van de boer aan de kleinhandel mogen worden geleverd zonder eerst in een pakstation te zijn doorgelicht en ingedeeld. Wat het door het geachte parlementslid genoemde geval in Zuid-Zweden betreft zij opgemerkt dat zich volgens de Zweedse Landbouwraad binnen een straal van 150 kilometer rond Torsås ongeveer 20 pakstations bevinden, waarvan er sommige zelfs nog veel dichter bij gelegen zijn. Bovendien kunnen producenten als pakstations worden erkend als hun lokalen en apparatuur voor het doorlichten en sorteren van eieren voldoen aan de voorwaarden die in de gemeenschappelijke handelsnormen voor eieren zijn vastgesteld.

(1) PB L 173 van 6.7.1990.