Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1771/00 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Spoorwegen Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1771/00 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Spoorwegen Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1771/00 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Spoorwegen Ierland.

Publicatieblad Nr. 072 E van 06/03/2001 blz. 0113 - 0113


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1771/00

van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie

(29 mei 2000)

Betreft: Spoorwegen Ierland

Het behoort tot de taken van de Europese Unie een gemeenschappelijk vervoersbeleid te formuleren waarin spoor- en wegvervoer en andere wijzen van vervoer een plaats hebben. Hoe kan de Commissie ervoor zorgen dat de lidstaten voldoende investeringen doen op het gebied van het spoorvervoer en wat denkt de Commissie van het besluit van Iarnrod Eireann om het station van Monasterevin in het graafschap Kildare, Ierland, niet te heropenen ondanks het feit dat daar vraag naar is van de kant van autoforenzen die dagelijks naar Dublin rijden?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(3 juli 2000)

De Commissie kan gebruikmaken van het budget voor de Trans-Europese netwerken en de middelen van de Structuurfondsen, voor de medefinanciering van de studies over en de investeringen in spoorweginfrastructuur ten behoeve van projecten als omschreven in de richtsnoeren voor de uitbreiding van het Trans-Europese netwerk (TEN-T). In Ierland wordt de belangrijkste spoorlijn tussen Dublin en Portarlington (Galway/Limerich/Cork/Tralee) beschouwd als een onderdeel van het overzichtsplan voor het TEN-spoorwegnetwerk. In principe kunnen aanpassings- en constructieprojecten met betrekking tot deze spoorlijn gefinancierd worden indien de door de TEN-richtsnoeren gestelde eisen en prioriteiten in acht worden genomen.

Het bepalen van de investeringprioriteiten, ongeacht of er communautaire financiële steun wordt toegekend of niet, is louter en alleen de taak van de nationale overheden.

Algemeen gesteld tracht de Commissie via haar beleid te bewerkstelligen dat het spoorwegverkeer een efficiënte vervoerswijze wordt. Verder poogt ze problemen zoals verkeersopstoppingen en milieukosten op te lossen. Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken heeft de Commissie voorgesteld het regelgevingskader aan te passen naargelang van de omstandigheden, bijvoorbeeld op het gebied van de openstelling van de markt en infrastructuurheffingen. Wat betreft de heropening van het Monasterevin treinstation, meent de Commissie dat alle beslissingen betreffende spoorweginfrastructuur voor pendeltreinen aan de bevoegde overheden op lokaal of regionaal niveau moeten worden overgelaten.