Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1779/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. EU-visserijovereenkomsten met Marokko.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1779/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. EU-visserijovereenkomsten met Marokko.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1779/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. EU-visserijovereenkomsten met Marokko.

Publicatieblad Nr. 089 E van 20/03/2001 blz. 0084 - 0084


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1779/00

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(8 juni 2000)

Betreft: EU-visserijovereenkomsten met Marokko

Is het de Commissie bekend dat de kustwateren ten zuiden van de breedtecirkel van 27 graden en 4 minuten voor de kust liggen van betwist gebied?

Kan zij daarom de bevestiging geven dat het onjuist is deze wateren voor de kust in enige visserijovereenkomst met Marokko op te nemen?

Gaat zij er derhalve mee akkoord dat de kustwateren ten zuiden van de breedtecirkel van 27 graden en 4 minuten niet vallen onder de huidige EU-visserijovereenkomsten waarover met Marokko wordt onderhandeld?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(7 juli 2000)

Bij eventuele onderhandelingen met Marokko zal de Commissie het begrip visserijzone van Marokko gebruiken, dat wordt gedefinieerd als de onder de soevereiniteit en/of de jurisdictie van Marokko vallende wateren.

Met deze definitie wordt geenszins vooruitgelopen op de status van de wateren ten zuiden van de breedtecirkel 27°4': dit probleem valt onder het internationaal recht, en in het bijzonder onder de diverse resoluties van de Verenigde Naties, die de Gemeenschap altijd heeft gesteund.