Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1883/00 van Emilio Menéndez del Valle (PSE) aan de Commissie. Conflicten in Afrika.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1883/00 van Emilio Menéndez del Valle (PSE) aan de Commissie. Conflicten in Afrika.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1883/00 van Emilio Menéndez del Valle (PSE) aan de Commissie. Conflicten in Afrika.

Publicatieblad Nr. 103 E van 03/04/2001 blz. 0030 - 0031


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1883/00

van Emilio Menéndez del Valle (PSE) aan de Commissie

(9 juni 2000)

Betreft: Conflicten in Afrika

Op zijn vergadering van 22-23 mei 2000 te Brussel wees de Raad algemene zaken terecht op de complexe aard van de factoren die een rol spelen in het conflict in het Grote-Merengebied.

In de voorlopige versie van het perscommuniqué van de Raad worden politieke, economische en sociale factoren genoemd.

Denkt de Commissie niet dat in een serieuze benadering van de verschrikkelijke conflicten die Afrika verscheuren naast de factoren die de Raad terecht noemt, ook de culturele factor in aanmerking moet worden genomen?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(25 juli 2000)

De Commissie is niet van mening dat de conclusies van de Raad Algemene Zaken over de conflicten in Afrika van 22-23 mei 2000 een beperking inhouden van de factoren die voor de Internationale Gemeenschap een rol spelen bij het opstellen van een realistische, geïntegreerde en coherente benadering van deze conflicten. De Commissie is van mening dat alle factoren, met inbegrip van de culturele, die aan de wortel liggen van de conflicten, in overweging moeten worden genomen bij het bepalen van een reactie op deze conflicten. Slechts op basis van een diepgaand inzicht in de maatschappij waarin de conflicten plaatsvinden, en van de motivatie van alle betrokkenen, kan een levensvatbaar beleid worden opgesteld. De Commissie maakt zich geen illusies over de omvang van deze taak.

De Commissie wijst erop dat maatregelen die moeten leiden tot een evenwichtige verdeling van politieke, sociale, economische en culturele kansen onder de verschillende (regionale, etnische, religieuze enz.) bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden tot de maatregelen behoorden die geacht werden bijzondere aandacht te verdienen in de conclusies van de Raad Ontwikkeling van 28 november 1998 inzake de rol van ontwikkelingssamenwerking bij het tot stand brengen van vrede, en bij het voorkomen en oplossen van conflicten.

Algemeen wordt erkend dat ongelijke kansen en wantrouwen tussen bevolkingsgroepen onderling aan de wortel liggen van conflicten. De uitsluiting van bevolkingsgroepen en het manipuleren van dat wantrouwen, dat in sommige gevallen de vorm aanneemt van het aanwakkeren van etnische haat, zijn radicale strategieën die radicale en dikwijls gewelddadige reacties uitlokken.