Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1899/00 van Hans-Peter Martin (PSE) aan de Commissie. Toekenning van communautaire steun aan de Internet-website Südtirol-Online.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1899/00 van Hans-Peter Martin (PSE) aan de Commissie. Toekenning van communautaire steun aan de Internet-website Südtirol-Online.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1899/00 van Hans-Peter Martin (PSE) aan de Commissie. Toekenning van communautaire steun aan de Internet-website Südtirol-Online.

Publicatieblad Nr. 072 E van 06/03/2001 blz. 0145 - 0146


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1899/00

van Hans-Peter Martin (PSE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: Toekenning van communautaire steun aan de Internet-website Südtirol-Online

1. Is het waar dat de Europese Commissie in het kader van het ADAPT-programma via de projectdrager D.Net de Internetdienst Südtirol-Online van de uitgever Athesia met 1 miljard lire gesteund heeft?

2. Hoe verklaart de Europese Commissie dat volgens de officiële beschrijving het doel van het project is dat 40 à 50 journalisten bij Südtirol-Online met communautaire steun een Internet-opleiding krijgen maar dat naar het schijnt bij dit bedrijf slechts 11 medewerkers aan het werk zijn? Hoe heeft de Europese Commissie op desbetreffende openbare kritiek op Athesia, D.Net en Südtirol-Online gereageerd en welke precieze inlichtingen kan zij over de besteding van de kredieten bij dit project geven? Zijn er al evaluaties van het project uitgevoerd en tot welke conclusies is men daarbij gekomen?

3. Hoe beoordeelt de Europese Commissie de beschuldigingen dat Südtirol-Online geruime tijd op zijn website rechtsextremistische chatfora geduld heeft? Hoe valt bij dergelijke beschuldigingen communautaire steun aan deze Internetdienst te rechtvaardigen?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(27 juli 2000)

De vraag van de geachte afgevaardigde betreft het beheer van projecten die in het kader van Gemeenschapsinitiatieven door het Europees Sociaal Fonds (ESF) worden medegefinancierd. Overeenkomstig de communautaire regelgeving en in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel is het beheer van deze projecten een bevoegdheid van de lidstaten.

Na contacten met de lidstaat kan de Commissie bevestigen dat het budget van het project 982 900 000 LIT bedraagt. Daarvan wordt 442 000 000 LIT door het ESF en 147 435 000 LIT door de nationale begroting (fondo di rotazione) medegefinancierd. 393 160 000 LIT wordt door de particuliere sector gefinancierd. Het ESF heeft reeds een voorschot van 73 000 000 LIT betaald.

De Commissie heeft de nationale autoriteiten verzocht voor het hele project een toetsingsprocedure te lanceren. In het kader van het partnerschapsbeginsel zullen geen nieuwe voorschotten worden betaald.