Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1925/00 van Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) aan de Commissie. Aanbeveling inzake een aardgasleiding naar de Balearen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1925/00 van Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) aan de Commissie. Aanbeveling inzake een aardgasleiding naar de Balearen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1925/00 van Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) aan de Commissie. Aanbeveling inzake een aardgasleiding naar de Balearen.

Publicatieblad Nr. 072 E van 06/03/2001 blz. 0150 - 0151


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1925/00

van Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: Aanbeveling inzake een aardgasleiding naar de Balearen

In een interview dat op 24 mei 2000 verscheen in een dagblad van de Balearen, Ultima Hora, verklaarde een woordvoerder van de regering van de Autonome Gemeenschap van het gewest Balearen dat de Europese Unie de regering van de Balearen heeft aanbevolen om voor de gasvoorziening van de eilanden voor een aardgasleiding te kiezen, daar dit de milieuvriendelijkste oplossing zou zijn.

1. Is het inderdaad zo dat de Europese Unie de regering van de Balearen heeft aanbevolen om voor de gasvoorziening een pijpleiding aan te leggen?

2. Welke persoon of orgaan heeft deze aanbeveling gedaan?

3. Op basis van welke verslagen of studies is dit advies van de Europese Unie tot stand gekomen?

Als een en ander inderdaad zo is, zou ik dan een kopie van het verslag of de studies mogen ontvangen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(18 juli 2000)

De Commissie heeft aan de regering van de Balearen geen enkele aanbeveling gedaan over de meest geschikte technische oplossing voor de introductie van aardgas op de Balearen. Over het algemeen behoort de keuze tussen alternatieven voor de realisatie van een energieproject tot de bevoegdheid van de lidstaten en de betrokken exploitanten.

De Commissie staat gunstig tegenover de introductie van aardgas in nieuwe regio's en bijgevolg tegenover het project van de introductie van aardgas op de Balearen in goede economische omstandigheden en met respect voor het milieu. In die zin en in overeenstemming met een verzoek van de Spaanse regering zal de Commissie ter gelegenheid van de volgende herziening van de communautaire richtsnoeren voor Trans-Europese energienetwerken voorstellen het project inzake de introductie van aardgas op de Balearen in het ene of het andere project van gemeenschappelijk belang in het kader van die richtsnoeren op te nemen. Zij zal dit doen zonder vooruit te lopen op de uiteindelijk te kiezen technische oplossing, dat wil zeggen ofwel een verbinding via een gaspijpleiding, ofwel de bouw van een LNG-terminal.

Tot nu toe heeft de Commissie geen gedetailleerde informatie betreffende dit project ontvangen.