Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1945/00 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Overnames op de Spaanse elektriciteitsmarkt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1945/00 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Overnames op de Spaanse elektriciteitsmarkt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1945/00 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Overnames op de Spaanse elektriciteitsmarkt.

Publicatieblad Nr. 072 E van 06/03/2001 blz. 0154 - 0154


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1945/00

van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: Overnames op de Spaanse elektriciteitsmarkt

In de Spaanse pers zijn berichten verschenen dat de Rechtbank voor mededingingszaken (Tribunal de Defensa de la Competencia) zich heeft verzet tegen de overname van Hidrocantábrico door Unión Fenosa omdat hierdoor op de Spaanse elektriciteitsmarkt slechts drie concurrenten zouden overblijven en het onwaarschijnlijk is dat nieuwe bedrijven toegang krijgen tot de markt.

Heeft dit nieuwe feit enige invloed op de evaluatie door de Commissie van de kosten van de overgang naar de vrije concurrentie?

Heeft de Commissie verzocht om overlegging van het verslag van de TDC om dit op te nemen in het dossier?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(20 juli 2000)

Het is het geachte parlementslid ongetwijfeld bekend dat de acquisitie van de Spaanse onderneming Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. door de Spaanse onderneming Unión Eléctrica Fenosa, S.A. niet heeft plaatsgevonden zodat er geen sprake kan zijn van gevolgen voor de kosten van de overgang naar de vrije concurrentie, waardoor de situatie op de Spaanse elektriciteitsmarkt ongewijzigd blijft.

Anderzijds heeft de Commissie het niet nuttig geacht om aan de Spaanse autoriteiten de overlegging van het verslag van de TDC te vragen aangezien de verslagen van de rechtbank normaliter openbaar worden gemaakt.