Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2089/00 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Europees Jaar van de talen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2089/00 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Europees Jaar van de talen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2089/00 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Europees Jaar van de talen.

Publicatieblad Nr. 136 E van 08/05/2001 blz. 0009 - 0010


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2089/00

van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie

(28 juni 2000)

Betreft: Europees Jaar van de talen

Het Europees Parlement heeft in april ll. het verslag-Graça Moura aangenomen, wat het licht op groen gezet heeft voor de goedkeuring van het besluit van de Commissie waarbij het jaar 2001 wordt uitgeroepen tot Europees Jaar van de talen.

In dit besluit wordt niet expliciet verwezen naar de talen die slechts op een deel van het grondgebied van de Unie een officiële taal zijn. De lidstaten mogen zelf beslissen of deze talen mogen deelnemen aan de activiteiten waarin in het kader van dit besluit is voorzien.

Deze talen behoren tot het culturele erfgoed van de Unie en dienen dan ook te worden beschermd en bevorderd. Zal de Commissie ervoor zorgen dat de talen die slechts op een deel van het grondgebied van de Unie een officiële taal zijn kunnen deelnemen aan het Europees Jaar van de talen?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(27 september 2000)

De in artikel 1 van het voorstel voor een besluit tot instelling van het Europees Jaar van de talen(1) (EJT) vermelde doeltalen zijn de officiële talen, tezamen met het Luxemburgs en het Iers en andere door de lidstaten voor de uitvoering van het besluit aangegeven talen. De Commissie zal het besluit van de lidstaten respecteren over de talen die naast de expliciet vermelde talen moeten worden bestreken.

Een groot gedeelte van de in de context van het EJT uit te voeren activiteiten moet echter neutraal zijn uit het oogpunt van de doeltalen. De Europese voorlichtingscampagne zal als hoofdthema het belang van de taalkundige verscheidenheid hebben, alsook de bevordering van het leren van talen in het algemeen. De campagne zal het leren van alle talen bevorderen.

De Commissie is van mening dat, wat betreft de aandacht die aan specifieke talen zal worden besteed, een zo groot mogelijk aantal talen moet worden bestreken.

(1) PB C 56 E van 29.2.2000.