Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2102/00 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Botontkalking.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2102/00 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Botontkalking.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2102/00 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Botontkalking.

Publicatieblad Nr. 081 E van 13/03/2001 blz. 0144 - 0145


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2102/00

van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie

(30 juni 2000)

Betreft: Botontkalking

De Europese Commissie heeft op 10 juni 1998 haar verslag over osteoporose in de Europese Gemeenschap en een voorkomingsbeleid gepubliceerd (CE-09-97-915-EN-C). Het is gunstig ontvangen door al degenen die botontkalking als een gezondheidsprobleem van toenemend belang beschouwen. De Europese organisaties die zich met het probleem bezighouden, hebben in die tijd de belofte gekregen dat de acht aanbevelingen van het rapport bij de eerste gelegenheid omgezet zouden worden in een EU-beleidsvoorstel. Vandaag, twee jaar later, is er van verder optreden van de Europese Unie niets bekend. Welk beleid denkt de Europese Commissie te voeren en wanneer denkt ze voorstellen in te dienen?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(8 september 2000)

De Commissie beschouwt osteoporose als een belangrijk en groeiend probleem voor de volksgezondheid.

In de context van het gezondheidsbevorderingsprogramma heeft de Commissie de opstelling van een verslag over osteoporose ondersteund. Het verslag bevat aanbevelingen voor professionals, beleidsmakers en het publiek. Het helpt ook de acties te bepalen die op Gemeenschapsniveau het meest geschikt zijn.

De Commissie heeft het genoegen het geachte parlementslid mee te delen dat momenteel een voorstel voor een aanbeveling van de Raad wordt voorbereid. De Commissie wil dat voorstel op het einde van het jaar aan de Raad voorleggen.

De aanbeveling van de Raad zal specifieke adviezen bevatten op het gebied van gezondheidsmonitoring, gezondheidsbevordering, onderzoek en stelsels voor gezondheidszorg.