Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2304/00 van Carmen Cerdeira Morterero (PSE) aan de Commissie. Interreg-programma en Ceuta.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2304/00 van Carmen Cerdeira Morterero (PSE) aan de Commissie. Interreg-programma en Ceuta.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2304/00 van Carmen Cerdeira Morterero (PSE) aan de Commissie. Interreg-programma en Ceuta.

Publicatieblad Nr. 103 E van 03/04/2001 blz. 0112 - 0112


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2304/00

van Carmen Cerdeira Morterero (PSE) aan de Commissie

(11 juli 2000)

Betreft: Interreg-programma en Ceuta

Kan de Commissie informatie verstrekken over het bedrag dat in de volgende periode gemoeid is met het Interreg-programma voor de Spaanse regio Ceuta?

Gecombineerd Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2302/00, E-2304/00 en E-2306/00

(29 september 2000)

In dit stadium is het onmogelijk om het bedrag en de verdeling van de kredieten uit de Structuurfondsen die de regio Ceuta en Melilla in de programmeringsperiode 2000-2006 zal ontvangen, nauwkeurig te ramen. Momenteel wordt namelijk nog met de Spaanse autoriteiten onderhandeld over de bijstandspakketten in het kader van de doelstellingen 1 en 2 voor Spanje.

Het is evenmin mogelijk om nu al iets te zeggen over de bedragen die aan de betrokken regio zullen worden toegewezen in het kader van de communautaire initiatieven Interreg en Urban.

Wat doelstelling 1 betreft, heeft de Commissie aan elke lidstaat een voorstel doen toekomen voor de verdeling van de in het kader van deze doelstelling beschikbare kredieten over de betrokken regio's van de lidstaat. Dit voorstel is gebaseerd op de methode die de Commissie hanteert om de voor doelstelling 1 bestemde kredieten te verdelen over de lidstaten. De Commissie doet rechtstreeks aan het geachte parlementslid en ook aan het Secretariaat-generaal van het Parlement een kopie toekomen van het voorstel voor Spanje.

Er zij echter op gewezen dat het hier een voorstel van indicatieve aard betreft. Over de definitieve verdeling zullen de lidstaat en de Commissie gezamenlijk beslissen bij de vaststelling van de communautaire bestekken en de enkelvoudige programmeringsdocumenten.