Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2490/00 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Raad. De omstandigheden in de gevangenissen in Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2490/00 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Raad. De omstandigheden in de gevangenissen in Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2490/00 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Raad. De omstandigheden in de gevangenissen in Italië.

Publicatieblad Nr. 103 E van 03/04/2001 blz. 0166 - 0166


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2490/00

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Raad

(24 juli 2000)

Betreft: De omstandigheden in de gevangenissen in Italië

Hoe beoordeelt de Raad de situatie van de burgerrechten in de Italiaanse gevangenissen?

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-2488/00 en E-2490/00

(7 november 2000)

De arbeidsregeling voor gedetineerden valt onder de bevoegdheid van de lidstaten. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is het optreden van de Gemeenschap inzake werkgelegenheid beperkt tot het aanmoedigen van de samenwerking tussen de lidstaten, alsmede tot het ondersteunen en, indien nodig, aanvullen van hun maatregelen onder de voorwaarden van de artikelen 125 en volgende van het EG-Verdrag.