Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2513/00 van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie. Veiligheidsnormen voor sigarettenaanstekers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2513/00 van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie. Veiligheidsnormen voor sigarettenaanstekers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2513/00 van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie. Veiligheidsnormen voor sigarettenaanstekers.

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0112 - 0112


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2513/00

van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie

(2 augustus 2000)

Betreft: Veiligheidsnormen voor sigarettenaanstekers

Wat is, met het oog op de veiligheid van consumenten en kinderen het meest recente standpunt van de Commissie, over veiligheidsnormen voor sigarettenaanstekers, waarbij met name wordt gelet op: goedkope import, hoogte van de vlam, katalytische aanstekers en structurele sterkte?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(13 oktober 2000)

Voor de verschillende veiligheidsaspecten moge ik de geachte afgevaardigde verwijzen naar het antwoord op de schriftelijke vragen E-1798/98 van mevr. Larive en E-1988/98 en E-1989/98 van de heer Bowe(1).

Voorstellen voor nieuwe en opnieuw geformuleerde normen, met name inzake de invoering van veiligheidsmechanismen voor kinderen, zijn thans gereed. Deze zijn voor advies voorgelegd aan de nationale normalisatie-instellingen. Indien de laatste stemprocedure succesvol is, kunnen de nieuwe normen binnen 12-18 maanden worden gepubliceerd.

Ten aanzien van de invoer van gevaarlijke goedkope aanstekers uit derde landen worden verschillende initiatieven genomen ter verbetering van de samenwerking tussen de nationale autoriteiten die voor productveiligheid verantwoordelijk zijn, en de douaneautoriteiten. Er is met name een speciale werkgroep in het leven geroepen van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de uitvoerende overheidsorganen, de Europese Commissie voor normalisatie (CEN) en de Commissie.

In het kader van het programma Douane 2002 zijn speciale acties gepland om het markttoezicht uit te breiden.

(1) PB C 13 van 20.1.1999.