Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2532/00 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) aan de Commissie. EU-financiering voor waterproject (Rio Sao Francisco/Brazilië).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2532/00 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) aan de Commissie. EU-financiering voor waterproject (Rio Sao Francisco/Brazilië).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2532/00 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) aan de Commissie. EU-financiering voor waterproject (Rio Sao Francisco/Brazilië).

Publicatieblad Nr. 089 E van 20/03/2001 blz. 0204 - 0204


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2532/00

van Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) aan de Commissie

(25 juli 2000)

Betreft: EU-financiering voor waterproject (Rio Sao Francisco/Brazilië)

De Braziliaanse regering propageert het project om een deel van het water van de Rio Sao Francisco af te takken en via de bondsstaten Pernambuco, Paraíba, Ceará en Rio Grande do Norte om te leiden om het hoofd te bieden aan het daar heersende watergebrek. Dit project is hoogst omstreden, zowel wat de technische haalbaarheid betreft als de bijdrage daarvan aan een duurzame en solidaire ontwikkeling van de regio. Volgens informatie van de regering worden alleen al de kosten van de grondverzet- en bouwwerkzaamheden op 3,5 miljard Real geraamd.

Kan de Commissie mededelen of voor dit project EU-fondsen werden aangevraagd en/of reeds zijn goedgekeurd? Zo ja, kan de Commissie dan motiveren hoe zij het duurzaamheidsaspect van dit project beoordeelt? Mocht een financiële deelname zijn afgewezen: kan de Commissie dit motiveren?

Kan de Commissie nadere informatie over de volgende vragen verstrekken, mocht aftakking van het water mogelijk zijn:

- Hoe hoog zou de prijs voor de eindverbruiker zijn?

- Hoe zouden de kosten onder regering, landbouwers en particuliere huishoudens worden verdeeld?

- Hoe zou een oplossing worden gevonden voor de milieuaspecten van het project met het oog op de ecologisch bedenkelijke toestand van de rivier?

- Bestaat er een gedetailleerd plan voor een duurzame en solidaire ontwikkeling van het dal van de Sao Francisco en van de gebieden die van het project zouden profiteren?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(13 september 2000)

Het desbetreffende plan van de Braziliaanse regering is tussen de Commissie en deze regering nimmer onderwerp van bespreking geweest. Tot op heden is de Commissie geen enkel project in deze zin voorgelegd.

Zij is derhalve niet in staat op de specifieke vragen van het geachte parlementslid antwoord te geven.