Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2586/00 van Ursula Schleicher (PPE-DE) aan de Raad. Vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de energie-efficiëntievereisten voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2586/00 van Ursula Schleicher (PPE-DE) aan de Raad. Vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de energie-efficiëntievereisten voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2586/00 van Ursula Schleicher (PPE-DE) aan de Raad. Vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de energie-efficiëntievereisten voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen.

Publicatieblad Nr. 103 E van 03/04/2001 blz. 0190 - 0191


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2586/00

van Ursula Schleicher (PPE-DE) aan de Raad

(1 september 2000)

Betreft: Vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de energie-efficiëntievereisten voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen

Nadat het Europees Parlement op 5 juli 2000 het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zonder wijzigingen heeft goedgekeurd, treedt de richtlijn inzake energie-efficiëntievereisten voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen binnenkort in werking.

Heeft de Raad bij de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt de gevolgen van deze richtlijn voor het midden- en kleinbedrijf getoetst?

Is de Raad zich ervan bewust dat alle bedrijven die tot nu toe magnetische voorschakelapparaten produceerden deze productie binnen afzienbare tijd (uiterlijk over vijf jaar) moeten staken, en dat daardoor talrijke banen in de betrokken landen van de Europese Gemeenschap verloren gaan?

Een motivering voor de richtlijn en de daaraan gekoppelde wijziging van de markten zouden de lagere prijzen van de nieuwe elektronische voorschakelapparaten zijn.

Wat is de prijs van:

- een magnetisch voorschakelapparaat?

- een elektronisch voorschakelapparaat?

Antwoord

(9 november 2000)

De gevolgen van de betrokken richtlijn voor het midden- en kleinbedrijf werden zorgvuldig bestudeerd.

Daaruit is het volgende gebleken:

- voorschakelapparaten met een hoog rendement zijn rendabel op lange termijn, omdat door het gebruik ervan een aanzienlijke energiebesparing kan worden bereikt; aangezien het MKB ook fluorescentieverlichting in de bedrijfsruimten gebruikt, zal het een aanzienlijk economisch voordeel kunnen halen uit de richtlijn;

- de voorgestelde rendementsverbeteringen zijn vrij gemakkelijk te verwezenlijken; er is ook voorzien in lange overgangsperiodes, zodat geen enkele fabrikant teveel nadeel van de opgelegde voorschriften zal ondervinden; de lange overgangsperiode werd precies ingevoerd om tegemoet te komen aan het midden- en kleinbedrijf;

- de communautaire industrie zal sterker worden door de toepassing van de richtlijn. De rendementseisen zullen namelijk leiden tot nieuwe banen, zowel voor de productie van grondstoffen als voor de productie van voorschakelapparaten. Voorts zal er ook meer vraag komen naar nieuwe productiemachines en naar omschakeling van bestaande machines. Er zij tevens opgemerkt dat, aangezien voorschakelapparaten met een laag rendement hoofdzakelijk uit derde landen worden ingevoerd, de richtlijn zal leiden tot een groter marktaandeel voor de communautaire fabrikanten van een product van betere kwaliteit.

Wat betreft de prijzen van de verschillende voorschakelapparaten, waarnaar het geachte parlementslid verwijst, beschikt de Raad niet over de nodige informatie om deze vraag te beantwoorden.