Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2601/00 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Instorting in de haven van Heraklion (Kreta).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2601/00 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Instorting in de haven van Heraklion (Kreta).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2601/00 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Instorting in de haven van Heraklion (Kreta).

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0130 - 0130


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2601/00

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(1 augustus 2000)

Betreft: Instorting in de haven van Heraklion (Kreta)

Op 9 juli 2000 is het westelijke deel ingestort van kade 2 in de haven van Heraklion (Kreta), waarvan de aanleg door het tweede communautair bestek werd gefinancierd.

1. Werd dit werk gecontroleerd door de bijzondere raad voor kwaliteitscontrole (ESPEL), en zo ja, werden er bij deze controle gebreken vastgesteld?

2. Welke zijn de redenen voor de instorting van een deel van de haven en wie is hiervoor verantwoordelijk?

3. Is de haven veilig voor het aanmeren van passagiers- en ferryboten?

4. Welke maatregelen denkt de Commissie na de instorting van dit werk te nemen om sancties op te leggen en om de haven te herstellen?

Antwoord van de heer M. Barnier namens de Commissie

(5 oktober 2000)

De Commissie heeft de werken aan het westelijk deel van de tweede pier in de haven van Heraklion niet gecofinancierd. Volgens de inlichtingen waarover zij beschikt, zijn deze werken uitgevoerd met middelen uit de havenkas.