Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2671/00 van Olivier Dupuis (TDI) aan de Commissie. Macedonië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2671/00 van Olivier Dupuis (TDI) aan de Commissie. Macedonië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2671/00 van Olivier Dupuis (TDI) aan de Commissie. Macedonië.

Publicatieblad Nr. 081 E van 13/03/2001 blz. 0214 - 0214


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2671/00

van Olivier Dupuis (TDI) aan de Commissie

(25 juli 2000)

Betreft: Macedonië

De regering en het Parlement van de Republiek Macedonië leggen momenteel de laatste hand aan een wet op het hoger onderwijs die de oprichting van door de Macedonische staat erkende particuliere universiteiten mogelijk moet maken. De wet zou nog voor de zomervakantie worden goedgekeurd en zou met name een oplossing bieden voor het probleem van de toegang tot kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs voor de grote Albanese gemeenschap, door de noodzakelijke voorwaarden te creëren voor de oprichting van een erkende universiteit in Tetovo.

Dit nieuwe politieke feit is vooral te danken aan de premier, de heer Georgevski, de voorzitter van de Democratische Partij van de Albanezen in Macedonië, de heer Xhaferi, en de speciale afgezant van de OVSE, de heer Van der Stoel. Hierdoor zullen ca. 7000 Albanese studenten in Macedonië toegang krijgen tot een normaal onderwijsstelsel, studenten die anders bij gebrek aan toekomstperspectieven een gemakkelijke prooi zouden vormen voor demagogen en voorstanders van een gewelddadige aanpak in de kwestie van de betrekkingen tussen de gemeenschappen in Macedonië.

Is de Commissie op de hoogte van deze positieve ontwikkeling? Is de Commissie zich er tevens van bewust dat de mogelijkheden van dit nieuwe wettelijke kader geen concrete invulling zullen krijgen zonder passende financiering? Is de Commissie bereid deze universiteit aanzienlijke rechtstreekse steun te verlenen?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(7 september 2000)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op zijn mondelinge vraag H-0702/00 tijdens het vragenuur in de vergaderperiode van het Parlement van Septembre I 00(1).

(1) Handelingen van het Parlement (September 2000).