Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2802/00 van Jeffrey Titford (EDD) aan de Commissie. Gezondheid en veiligheid van het treinvervoer in Frankrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2802/00 van Jeffrey Titford (EDD) aan de Commissie. Gezondheid en veiligheid van het treinvervoer in Frankrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2802/00 van Jeffrey Titford (EDD) aan de Commissie. Gezondheid en veiligheid van het treinvervoer in Frankrijk.

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0179 - 0180


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2802/00

van Jeffrey Titford (EDD) aan de Commissie

(4 september 2000)

Betreft: Gezondheid en veiligheid van het treinvervoer in Frankrijk

Op 21 en 22 juli 2000, tijdens stakingen bij de Franse spoorwegen, reisden 2 Britse onderdanen van Parijs naar Florence. Op de heenreis deden zich de volgende problemen voor:

1. Tot middernacht werkten de lichten in hun wagon niet.

2. De bedden zaten vast en zij konden ze niet gebruiken, waardoor zij de hele nacht moesten opblijven.

3. Er werd niet gezorgd voor lakens, handdoeken of dekens.

4. Er was een sterke stank van urine in de coupé en op de toiletten.

5. Geen verwarming in de coupé.

6. Geen restauratiewagon.

7. Geen beveiliging blijkbaar was er in de trein geen enkele spoorwegambtenaar afgezien van de bestuurder.

Op de terugreis waren er dezelfde problemen, waar nog bij kwam:

1. Geen wc-papier op de toiletten en geen water om hun handen te wassen.

2. Gedurende meer dan 13 uur was er geen eten of drinken te krijgen.

Er kan dus worden gezegd dat zowel gedurende de heen- als de terugreis de gezondheid en veiligheid van alle reizigers gevaar liepen.

Er zij op gewezen dat in een Britse trein een dergelijke ontoelaatbare situatie niet mogelijk zou zijn.

Kan de Commissie meedelen of de Europese Unie over wetten en regels beschikt inzake de gezondheid en veiligheid van treinreizigers en zo ja, of deze in het onderhavige geval van toepassing zouden zijn?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(16 oktober 2000)

De Commissie is het er volkomen mee eens dat de omstandigheden waarin de landgenoten van het geachte parlementslid gereisd hebben onduldbaar zijn, en kan het geachte parlementslid verzekeren dat zij hun gevoelens in dit opzicht deelt. De contractuele relatie tussen de spoorwegen en de passagiers wordt niet behandeld door een specifieke Gemeenschapswetgeving. Gedetailleerde vereisten inzake gezondheid en veiligheid van de passagiers, alsook de kwaliteit van de dienst vallen onder de nationale wetgeving en onder interne spoorwegreglementeringen.

Aangezien de landgenoten van het geachte parlementslid met een internationale trein gereisd hebben, (Parijs Florence), is het nuttig te vermelden dat er een verdrag betreffende het internationaal spoorwegvervoer (algemeen bekend als COTIF) van kracht is waarbij het internationale vervoer van personen en bagage per spoor wordt gereglementeerd. Alle lidstaten van de Unie, waaronder ook Frankrijk en Italië, behoren tot de 40 ondertekenaars van het verdrag. De aansprakelijkheid van de spoorwegen inzake lijden en letsels is in de eerste plaats beperkt tot de gevolgen van ongelukken. Door het verdrag wordt echter bijvoorbeeld ook de verplichting van gedeeltelijke of gehele terugbetaling geregeld wanneer, door een tekort aan zetels, een ticket in een goedkopere klasse of trein dan vermeld moet worden gebruikt (artikel 25).

De Commissie heeft zich actief ingezet voor een wederopleving van de Europese spoorwegen, ze wil een bedrijfsmatiger aanpak en een betere service ten opzichte van de klanten. In verband met haar laatste initiatief, beter bekend als het infrastructuurpakket(1) loopt op dit moment een bemiddelingsprocedure tussen het Parlement en de Raad. Zodra deze wetgeving is aangenomen, zal de Commissie verdere voorstellen uitwerken om de competitiviteit van de spoorwegen op de vervoermarkt te verbeteren. In

verband met dit initiatief erkent de Commissie dat de rechten van de passagiers mogelijk verbeterd moeten worden. Na een zorgvuldige studie van de huidige wettelijke situatie, kunnen in dit opzicht passende voorstellen worden gedaan.

(1) COM(1999) 616 def.