Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2879/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Nieuw visserijakkoord met Marokko.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2879/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Nieuw visserijakkoord met Marokko.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2879/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Nieuw visserijakkoord met Marokko.

Publicatieblad Nr. 136 E van 08/05/2001 blz. 0120 - 0121


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2879/00

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(14 september 2000)

Betreft: Nieuw visserijakkoord met Marokko

In de Spaanse pers is een van de Europese Commissie afkomstig bericht verschenen waarin staat dat er nog geen datum is vastgesteld voor de start van de onderhandelingen over een nieuw visserij-akkoord met Marokko, terwijl van deze overeenkomst de toekomst afhangt van een vloot van 415 vaartuigen en 4 000 directe banen, die als basis Galicië, Andalusië en de Canarische eilanden hebben. Intussen moeten de Spanjaarden, en met name de Galiciërs, die ondergetekende vertegenwoordigt, tot hun verbazing constateren dat de Europese en Spaanse autoriteiten zich in stilzwijgen hullen, hoewel het overduidelijk is dat grote vaartuigen uit lidstaten van de Europese Unie, zoals Nederland en Ierland, particuliere contracten en vergunningen hebben om in Marokkaanse wateren te vissen en daarmee de vaartuigen vervangen die zijn opgenomen in de akkoorden tussen de EU en het Koninkrijk Marokko. Zij vissen op alles wat bedrijven die de Europese wetgeving respecteren, verboden is en zijn zelfs van plan grote koelinstallaties op de Canarische eilanden te bouwen om de aldus gevangen vis te kunnen verwerken. In de Galicische pers wordt beweerd dat de supertrawlers van de EU die in deze wateren opereren 100 000 ton vis vangen, d.w.z. veel meer dan de omvang van de gevangen vis in de periode waarin het vorige akkoord tussen de EU en Marokko van kracht was.

De vorige overeenkomst is in november 1999 afgelopen. Is de Commissie nu na negen maanden van onzekerheid niet van mening dat de tijd rijp is in het openbaar een duidelijk en definitief standpunt van de Europese instellingen bekend te maken om dit ernstige probleem effectief op te lossen? Hoe denkt de Commissie, nu de eigen democratische geloofwaardigheid van de communautaire instellingen op het spel staat, een oplossing te vinden voor de onaanvaardbare situatie die in het leven is geroepen door vaartuigen uit de landen van de Gemeenschap die in de wateren van subsahara-landen vissen, terwijl dit niet is toegestaan voor vaartuigen uit Galicië, de Canarische eilanden, Andalusië en vaartuigen uit andere lidstaten, zoals Portugal?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(16 oktober 2000)

De Commissie blijft ten aanzien van de toekomstige visserijbetrekkingen met Marokko het standpunt innemen dat is geformuleerd in het in oktober 1999 unaniem door de Raad goedgekeurde onderhandelingsmandaat.

Zoals het geachte parlementslid weet, heeft de Commissie zich in de afgelopen maanden op alle niveaus ingespannen om zo snel mogelijk met de onderhandelingen te kunnen beginnen. Daarover hebben verscheidene politieke vergaderingen plaatsgevonden met de Marokkaanse regering, terwijl in juli en september 2000 technische besprekingen zijn gevoerd. De Commissie zal het Parlement volledig op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar contacten met de Marokkaanse autoriteiten.

Met betrekking tot de vaartuigen uit de Gemeenschap die momenteel in Marokkaanse wateren vissen, kan de Commissie bevestigen dat zij sinds begin 2000 van die activiteiten op de hoogte is. Opgemerkt dient te worden dat de betrokken vaartuigen niet vissen op de soorten die traditioneel door vaartuigen uit de Gemeenschap worden gevangen.

Die vaartuigen zijn in Marokkaanse wateren aanwezig als gevolg van particuliere overeenkomsten tussen Nederlandse ondernemingen en Marokko waarvoor de Commissie niet bevoegd is. De Commissie kan zich dus niet met die afspraken bemoeien.