Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3138/00 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Europahymne.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3138/00 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Europahymne.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3138/00 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Europahymne.

Publicatieblad Nr. 136 E van 08/05/2001 blz. 0193 - 0193


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3138/00

van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie

(6 oktober 2000)

Betreft: Europahymne

Bij de aanvang van het concert dat op 20 september 2000 in het Europees Parlement werd gegeven door het jeugdorkest van de Europese Unie werd als opening van het programma de zogeheten Europahymne gespeeld, een door Ludwig van Beethoven gecomponeerde melodie. Bij het inzetten van de muziek gingen de leden van de Commissie onder leiding van voorzitter Prodi staan alsof het een volkslied betrof. De EU is geen staat en geen volk, en kan dus ook geen volkslied hebben. Op welke wettelijke besluiten berust het gedrag van de Commissie om op te staan bij het spelen van de compositie van Beethoven?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(8 november 2000)

De keuze voor een Europese hymne was onder meer het onderwerp van het verslag dat het comité ad hoc Europa van de Burgers, voorgezeten door de heer Adonnino op 28 en 29 juni 1985 heeft ingediend bij de Europese Raad, op diens verzoek. De Europese Raad heeft de voorstellen van het verslag, waaronder het voorstel met betrekking tot de hymne, formeel goedgekeurd. Het Parlement heeft hiermee op 13 november 1985 ingestemd en de Commissie op 10 december 1985.

Tijdens een informele ontmoeting van de voorzitters van het Europese Parlement, van de Raad en van de Commissie op 12 maart 1986 kregen de secretarissen-generaal van de drie instellingen opdracht de technische bijzonderheden van de Europese symbolen die door de Europese Raad zijn aangenomen, goed te keuren. De opdracht werd uitgevoerd en op 20 maart 1985 werd een besluit inzake de technische bijzonderheden genomen. Als gevolg hiervan is de Europese hymne algemeen aanvaard als een symbool voor de Europese Unie, zonder dat dit betekent dat ze wordt gelijkgesteld aan een nationale hymne en zonder dat het de Europese Unie de status van staat of natie geeft.

Onder deze voorwaarden is het normaal dat de instellingen, waaronder het Parlement, de hymne laten spelen bij bepaalde gelegenheden en dat de leden van de Commissie, zoals elk andere burger die dat wenst te doen, opstaan om hun gehechtheid aan de Europese Gemeenschap te betuigen.