Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3289/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Maatregelen tegen cafeïne.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3289/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Maatregelen tegen cafeïne.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3289/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Maatregelen tegen cafeïne.

Publicatieblad Nr. 174 E van 19/06/2001 blz. 0032 - 0033


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3289/00

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(25 oktober 2000)

Betreft: Maatregelen tegen cafeïne

Volgens onderzoekers van de Amerikaanse John Hopkins universiteit wordt cafeïne aan frisdranken toegevoegd omwille van het verslavende effect en niet, zoals door de fabrikanten wordt beweerd, omwille van de smaak.

Naast het verslavend element is er ook nog de vaststelling dat dergelijke frisdranken een belangrijke bron van suiker vormen en de gezondere voedingsmiddelen uit het dagelijkse dieet verdringen. De suikeropname is met name een bedreiging voor de tanden en draagt bij tot het ontstaan van overgewicht.

Kan de Commisie mededelen of zij hiertegen maatregelen overweegt uit hoofde van de consumentenbescherming (art. 153 EG-verdrag) of van de volksgezondheid (art. 152 EG-verdrag)?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(18 januari 2001)

De Commissie is op de hoogte van de bezorgdheid over het cafeïnegehalte van sommige voedingsproducten. De kwestie is met de lidstaten besproken en de Commissie is er in beginsel voor om de consumenten door middel van een speciale vermelding op het etiket van frisdranken met een hoog cafeïnegehalte tegen de aanwezigheid van deze stof te waarschuwen. Een voorstel voor een daartoe strekkende maatregel zal in 2001 worden opgesteld.

De Commissie is ook op de hoogte van de relatie tussen de consumptie van bepaalde voedingsstoffen als suiker en de gezondheid. Er is wetenschappelijk aangetoond dat een hoge dagelijkse suikeropname schadelijk is voor het gebit. Dit onderwerp in aan bod gekomen in het verslag van het door de Commissie medegefinancierde Eurodiet-project, dat rechtstreeks aan de geachte afgevaardigde en het secretariaat van het Parlement is toegezonden.

De Commissie werkt thans aan een mededeling over een actieplan inzake voeding en een voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake Europese voedingsrichtlijnen. Acties op het gebied van consumentenopvoeding en -voorlichting inzake bovenstaande punten zullen een belangrijk deel van die voorstellen uitmaken.