Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3774/00 van Juan Izquierdo Collado (PSE) aan de Commissie. Watervoorziening in Zaragoza.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3774/00 van Juan Izquierdo Collado (PSE) aan de Commissie. Watervoorziening in Zaragoza.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3774/00 van Juan Izquierdo Collado (PSE) aan de Commissie. Watervoorziening in Zaragoza.

Publicatieblad Nr. 187 E van 03/07/2001 blz. 0045 - 0045


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3774/00

van Juan Izquierdo Collado (PSE) aan de Commissie

(4 december 2000)

Betreft: Watervoorziening in Zaragoza

Welk besluit heeft de Commissie genomen ten aanzien van de mogelijke financiering door het Cohesiefonds, in de periode 2000-2006, van het project voor de watervoorziening in Zaragoza en het omliggende gebied vanuit de Pyreneeën?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(20 februari 2001)

In januari 2001 heeft de Commissie voorgesteld een beschikking te geven over medefinanciering uit het Cohesiefonds van een project betreffende de drinkwatervoorziening van Zaragoza en de 22 dorpen in de Ebro-vallei. Het gaat om 70 901 365. Alleen het leidingenstelsel van de stuwdam van La Loteta naar Zaragoza en de overige locaties zal in dit kader worden aangelegd, en niet de infrastructuur voor de aanvoer van het water uit de Pyreneeën waarin het oorspronkelijke project wel voorzag.