Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4044/00 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Nieuwe meubelen in het kantoor van Commissievoorzitter Prodi.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4044/00 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Nieuwe meubelen in het kantoor van Commissievoorzitter Prodi.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4044/00 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Nieuwe meubelen in het kantoor van Commissievoorzitter Prodi.

Publicatieblad Nr. 187 E van 03/07/2001 blz. 0118 - 0119


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4044/00

van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie

(21 december 2000)

Betreft: Nieuwe meubelen in het kantoor van Commissievoorzitter Prodi

1. Kan de Commissie, na de recente plaatsing van nieuwe meubelen in het kantoor van Commissievoorzitter Prodi in de Breydelstraat, meedelen of hiervoor is betaald door de Commissie of door een andere instantie?

2. Als de Commissie ervoor heeft betaald, kan zij aangeven (a) hoeveel het in totaal heeft gekost en (b) op welke begrotingslijn deze uitgave is aangewezen?

3. Als de Italiaanse regering voor deze nieuwe meubilering voorwerpen heeft geleend, kan de Commissie meedelen (a) welke regels gelden voor leningen van regeringen aan de Commissie, aangezien Commissieleden niet langer in dienst zijn van hun land, en (b) of Commissievoorzitter Prodi deze voorwerpen heeft aangegeven?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(22 februari 2001)

1. Het nieuwe college van commissarissen heeft bij zijn aantreden besloten kredieten uit te trekken om de kantoren van de commissarissen van nieuw meubilair te voorzien. Het gaat om 25 000 per commissaris. Voorzitter Prodi heeft, in plaats van die 25 000 te gebruiken voor de aanschaf van nieuw meubilair, zijn kantoor onlangs opnieuw laten inrichten met antiek meubilair dat kosteloos in bruikleen in afgestaan door de Galleria Nazionale di Arte Antica in Rome.

2. De Commissie heeft alleen de vervoers- en verzekeringskosten voor het in bruikleen gekregen meubilair betaald. Voor de vervoerskosten is begrotingspost A-2353 gebruikt en de verzekeringskosten zijn ten laste gebracht van begrotingspost A-2350. Voorzitter Prodi heeft de 25 000 die was uitgetrokken voor de herinrichting van zijn kantoor, dus niet gebruikt.

3. Voor leningen van regeringen aan de Commissie zijn er geen specifieke regels. De Galleria Nazionale di Arte Antica heeft het betrokken meubilair aan de heer Prodi als voorzitter van de Europese Commissie in bruikleen afgestaan voor de duur van zijn mandaat om er zijn officiële kantoor bij de Commissie mee in te richten, en de heer Prodi heeft daar op de gepaste wijze aangifte van gedaan.

4. De interne regeling voor de herinrichting van de kantoren van de leden van de Commissie had in het verleden uitsluitend betrekking op de aanschaf van nieuw meubilair. Momenteel wordt deze regeling herzien om in de toekomst ook andere, minder kostbare formules voor de herinrichting van de kantoren van de leden van de Commissie mogelijk te maken.