Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4132/00 van Rainer Wieland (PPE-DE) aan de Raad. Wedstrijdlicentie voor Israëlische staatburgers in Duitse handballiga's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4132/00 van Rainer Wieland (PPE-DE) aan de Raad. Wedstrijdlicentie voor Israëlische staatburgers in Duitse handballiga's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4132/00 van Rainer Wieland (PPE-DE) aan de Raad. Wedstrijdlicentie voor Israëlische staatburgers in Duitse handballiga's.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0077 - 0077


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4132/00

van Rainer Wieland (PPE-DE) aan de Raad

(16 januari 2001)

Betreft: Wedstrijdlicentie voor Israëlische staatburgers in Duitse handballiga's

Deelt de Raad de rechtsopvatting dat Israëlische staatsburgers in Duitse handballiga's voor wat betreft hun opstellingsmogelijkheden als EU-burgers behandeld moeten worden, met als consequentie dat op hun wedstrijdlicenties niet op grond van artikel 15 van het wedstrijdreglement van de DHB de letter A dient te worden toegevoegd?

Zo niet, denkt de Raad er dan,

1. gelet op de onderhandelingen die onlangs met Israël hebben plaatsgevonden over de aanpassing van het associatieakkoord met dit land, van 20 november 1995,

2. gelet op het feit dat Israëlische sportverenigingen reeds jaren aan grote Europese voetbal-, handbal- en soortgelijke toernooien deelnemen en aldus een vast element van een sportieve Europese interne markt zijn, zodat het gerechtvaardigd en consequent zou zijn om een uniform gebied voor dienstverlening in verband met sportmanifestaties, met deelneming van Israël, te creëren,

naar te streven het associatieakkoord met Israël zo te veranderen dat Israëlische staatsburgers voor wat betreft het vrije verkeer van werknemers op grond van artikel 39 EGV met EU-staatsburgers gelijkgesteld worden?

Antwoord

(14 mei 2001)

De associatieovereenkomst EU-Israël, die op 1 juni 2000 in werking is getreden, bevat geen bepalingen betreffende het vrij verkeer van personen. Bijgevolg ressorteert de door het geachte parlementslid aan de orde gestelde kwestie betreffende het recht van Israëlische staatsburgers om in Duitse handballiga's te spelen, onder de bevoegdheid van iedere lidstaat.