Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0093/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Investeringen in het spoorwegnet in Galicië in de periode 2000-2006.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0093/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Investeringen in het spoorwegnet in Galicië in de periode 2000-2006.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0093/00

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(26 januari 2000)

Betreft: Investeringen in het spoorwegnet in Galicië in de periode 2000-2006

De Spaanse minister Mariano Rajoy en de economische adviseur van de regering van Galicië Xosé Antón Orza hebben in het openbaar verklaard dat Spanje in de periode 2000-2006 150 000 miljoen pesetas (901,5 miljoen) in het spoorwegnet in Galicië zal investeren. Kan de Commissie deze cijfers bevestigen en meedelen of hiermee de aansluiting van Galicië op het transeuropese netwerk van hogesnelheidslijnen en de modernisering van het spoorwegnet in Galicië gewaarborgd zijn?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0088/00, E-0092/00 en E-0093/00

(13 maart 2000)

In dit voorbereidende stadium van de herziening van de communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet, Beschikking no1692/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 juli 1996(1), zijn de Commissie geen concrete nieuwe hogesnelheidsprojecten in Spanje bekend. De door het geachte parlementslid genoemde bedragen hebben in hoofdzaak betrekking

op de modernisering van de conventionele spoorlijnen naar Galicië waardoor op het traject Madrid-Monforte de Lemos snelheden tot circa 200 kilometer per uur (km/h) mogelijk worden, alsmede op de modernisering van de conventionele spoorlijnen naar Orense en Santiago en naar La Coruña, Vigo en Porto (Portugal).

Wat de door het geachte parlementslid vermelde studie over de aanleg van de Atlantische corridor Vigo-Porto betreft, bevestigt de Commissie dat in 1999 medefinanciering heeft plaatsgevonden voor 50 % van de totale kosten van de studie die voornamelijk de volgende twee gebieden omvat: maatregelen nemen op het vlak van de vervoersinfrastructuur in het bestudeerde gebied (Galicië en het noorden van Portugal) en daarbij zoeken naar concrete mogelijkheden tot gemengde (overheids- en particuliere) financiering en bijdragen tot de geleidelijke integratie van de infrastructuurnetten voor verkeer over land, over zee en door de lucht zodat een duurzame mobiliteit van personen en goederen wordt bereikt. De résultaten van de studie worden in 2001 verwacht.

(1) PB L 228 van 9.9.1996.