Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0449/00 van Harlem Désir (PSE) aan de Raad. Politieke situatie in Oostenrijk en wijziging van de Verdragen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0449/00 van Harlem Désir (PSE) aan de Raad. Politieke situatie in Oostenrijk en wijziging van de Verdragen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0449/00

van Harlem Désir (PSE) aan de Raad

(14 februari 2000)

Betreft: Politieke situatie in Oostenrijk en wijziging van de Verdragen

Zoals Commissievoorzitter Romano Prodi in zijn verklaring voor het Europees Parlement op 2 februari 2000 nogmaals heeft gezegd, bevatten de verdragen momenteel geen bepalingen op grond waarvan een lidstaat al dan niet vrijwillig de Unie kan verlaten, ook niet in geval van ernstige en voortdurende schendingen van de grondbeginselen van artikel 6 van het Verdrag van Amsterdam.

Op de vooravond van de uitbreiding van de Unie met nieuwe landen en nu een extreemrechtse partij in de regering van een lidstaat stapt, wat de Portugese voorzitter van de Raad en de staatshoofden en regeringsleiders van de veertien andere lidstaten ertoe heeft gebracht hun bilaterale betrekkingen met dit land op te schorten, rijst de vraag of deze kwestie niet op de agenda van de komende IGC moet worden geplaatst. Is het immers niet zaak de verdragen te wijzigen en een opschortings- of uitsluitingsclausule op te nemen voor het geval dat een lidstaat de waarden en grondbeginselen van vrijheid, democratie en eerbiediging van de rechten van de mens van de Europese Unie schendt?

Antwoord

(2 mei 2000)

1. Krachtens artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is het aan de Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, en niet aan de Raad, om in onderlinge overeenstemming de in de verdragen aan te brengen wijzigingen vast te stellen.

2. De Raad herinnert het geacht Parlementslid eraan dat er in verband met de huidige intergouvernementele conferentie is bepaald dat twee waarnemers van het Europees Parlement de vergaderingen van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten bijwonen en daar het woord mogen nemen om het standpunt van het Europees Parlement over alle besproken kwesties naar voren te brengen.