Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0490/00 van Glenys Kinnock (PSE) en Ioannis Souladakis (PSE) aan de Commissie. Sekshandel in Kosovo.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0490/00 van Glenys Kinnock (PSE) en Ioannis Souladakis (PSE) aan de Commissie. Sekshandel in Kosovo.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0490/00

van Glenys Kinnock (PSE) en Ioannis Souladakis (PSE) aan de Commissie

(24 februari 2000)

Betreft: Sekshandel in Kosovo

Kent de Europese Commissie de persverslagen over sekshandel met vrouwen uit verarmde delen van Oost-Europa, die in Kosovo plaatsvindt?

Welke maatregelen zou ze ondersteunen om een einde te maken aan die praktijken en aan het leed dat ze veroorzaken?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(17 maart 2000)

De Commissie is op de hoogte van en verontrust over de berichten dat er naar, via en vanuit Kosovo handel wordt gedreven in vrouwen met het oog op hun seksuele uitbuiting. Kosovo blijkt niet alleen een plaats van herkomst te zijn, maar ook van doorvoer en bestemming.

Wat de situatie in Kosovo betreft, neemt de Commissie actief deel aan de werkzaamheden in het kader van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa. In werkgroep III inzake justitie en binnenlandse zaken alsook in de multidisciplinaire werkgroep van de Raad inzake de georganiseerde misdaad zijn werkzaamheden aan de gang die de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Kosovo en de naburige regio tot doel hebben. De strijd tegen de mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting is een belangrijk onderdeel daarvan.

Wat de mensenhandel via en vanuit Kosovo naar de lidstaten en de kandidaatlanden betreft, zal de Commissie de activiteiten en projecten in het kader van de programma's STOP en DAPHNE verder blijven ondersteunen. Voorts zal zij wetgevingsvoorstellen indienen voor de harmonisering van het strafrecht in de lidstaten inzake mensenhandel, inclusief de verlening van tijdelijke verblijfsvergunningen aan slachtoffers van dergelijke handel die bereid zijn te getuigen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan de internationale samenwerking tegen de mensenhandel in een bredere context, o.a. met de Groep van acht belangrijkste industrielanden (G8), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Raad van Europa en de Verenigde Naties (VN) (bv. het ontwerp-verdrag inzake de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de drie aanvullende protocollen, waarvan een betrekking heeft op de mensenhandel).