Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0665/00 van Roberto Bigliardo (TDI) aan de Commissie. Echelon, een systeem voor de interceptie van telecommunicatie. Deelname van het Verenigd Koninkrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0665/00 van Roberto Bigliardo (TDI) aan de Commissie. Echelon, een systeem voor de interceptie van telecommunicatie. Deelname van het Verenigd Koninkrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0665/00

van Roberto Bigliardo (TDI) aan de Commissie

(29 februari 2000)

Betreft: Echelon, een systeem voor de interceptie van telecommunicatie. Deelname van het Verenigd Koninkrijk

Is de Commissie op de hoogte van de onthullingen die in verscheidene kranten en tijdens een televisiejournaal van het internationale Franse kanaal TV 5 op 21 februari 2000 zijn gedaan over het Campbell-rapport, waarin de deelname van het Verenigd Koninkrijk uit de doeken wordt gedaan aan een systeem voor de interceptie van telecommunicatie, dat Echelon wordt genoemd en door de Verenigde Staten wordt georganiseerd, mede op het Europese continent?

Het Verenigd Koninkrijk herbergt op zijn grondgebied, overeenkomstig een geheim akkoord met de VS d.d. 1948, de installaties van dit enorm grote oor, waarmee alle vormen van communicatie geïntercepteerd kunnen worden.

Volgens het Campbell-rapport hebben de VS dit systeem niet alleen voor militaire doeleinden gebruikt, maar ook om hun industrie- en handelsondernemingen te bevoordelen ten koste van de Europese ondernemingen.

Kan de Commissie mededelen of zij op de hoogte is van deze onthullingen?

Is de Commissie niet van mening dat het Verenigd Koninkrijk het solidariteitspact met de andere lidstaten heeft gebroken?

Acht de Commissie het in dit geval niet noodzakelijk de Raad voor te stellen exemplaire sancties jegens het Verenigd Koninkrijk te treffen wegens schending van het Verdrag van Amsterdam?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(18 april 2000)

De Commissie verwijst het geachte parlementslid naar haar verklaring inzake Echelon tijdens de derde vergaderperiode van het Parlement in maart(1).

(1) Handelingen van het Europees Parlement (maart 2000).